Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2358
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาธาฯ
ref:8-9-2/2558-2358
0/256 3 14-09-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
22 ID:2357
ปั้นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bile For Health)
ref:9-9-2/2558-2357
0/119 3 09-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
23 ID:2356
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตัดบาตทำบุญ สาธา
ref:8-9-2/2558-2356
0/181 2 06-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
24 ID:2355
กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ref:8-9-2/2558-2355
0/192 2 08-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
25 ID:2354
การแข่งขัน
ref:8-9-2/2558-2354
0/118 2 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
26 ID:2353
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ref:9-9-2/2558-2353
0/80 10 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
27 ID:2352
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการออกกำลังกายเชิงประยุค
ref:9-9-2/2558-2352
0/10 5 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
28 ID:2351
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาธา
ref:8-9-2/2558-2351
0/184 2 20-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -447 แสดง
29 ID:2303
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร พยบ. 59 เลือก
ref:9-9-2/2558-2303
0/156 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -478 แสดง
30 ID:2302
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:8-9-2/2558-2302
0/289 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -478 แสดง
31 ID:2256
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:9-9-1/2559-2256
0/11 2 17-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 17-08-2559 -521 แสดง
32 ID:2255
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:8-9-1/2559-2255
0/10 2 17-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 17-08-2559 -521 แสดง
33 ID:2109
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:4-9-2/2558-2109
0/128 3 05-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -630 แสดง
34 ID:2108
กิจกรรม กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ คณะพยายาบาลศาสตร์
ref:2-9-2/2558-2108
0/130 3 25-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -630 แสดง
35 ID:2107
กิจกรรมมอบหมวกและเช็มชั้นปี 2559
ref:2-9-2/2558-2107
0/129 4 21-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -630 แสดง
36 ID:2027
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยเสือ 2559 (เฉพาะพยาบาลศาสตร์)
ref:9-9-2/2558-2027
0/68 3 24-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-04-2559 -633 แสดง
37 ID:2026
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเพรียง 2559 (เฉพาะพยาบาลศาสตร์)
ref:9-9-2/2558-2026
0/105 3 23-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-04-2559 -633 แสดง
38 ID:1999
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไท
ref:8-9-2/2558-1999
0/9 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-03-2559 -660 แสดง
39 ID:1995
Nursing Big Cleaning Day
ref:8-9-2/2558-1995
0/178 3 09-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -630 แสดง
40 ID:1884
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันฯ
ref:9-9-2/2558-1884
1000/908 3 24-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-03-2559 -661 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 54

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118