Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 06:12:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
201 ID:804
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านไอที
ref:4-4-2/2555-804
0/27 6 05-09-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
202 ID:803
อบรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-803
0/14 6 01-12-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
203 ID:802
จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ใหม่
ref:4-4-2/2555-802
0/90 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
204 ID:801
ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-801
0/9 6 05-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
205 ID:797
นิทรรศการวิชาการ IT
ref:2-4-1/2555-797
0/72 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
206 ID:791
งานแสดงวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 2
ref:2-4-1/2555-791
0/0 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-03-2556 -2096 แสดง
207 ID:741
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
ref:2-4-2/2555-741
0/96 6 22-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
208 ID:712
ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซต์เบอร์ ครั้งที่14
ref:4-4-2/2555-712
130/100 8 01-11-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-02-2556 -2130 แสดง
209 ID:691
กีฬาสัมพนธ์ SCAAT League
ref:4-4-2/2555-691
100/59 3 13-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-02-2556 -2125 แสดง
210 ID:690
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-4-2/2555-690
150/19 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
211 ID:669
สานสัมพันธ์ IT
ref:2-4-1/2555-669
0/133 3 16-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
212 ID:668
ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซต์เบอร์ ครั้งที่13
ref:2-4-2/2555-668
0/137 16 01-09-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
213 ID:667
ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซต์เบอร์ ครั้งที่13
ref:4-4-2/2555-667
0/81 8 01-09-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
214 ID:666
30 ปี SCAAT
ref:4-4-2/2555-666
0/41 3 24-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
215 ID:665
งานอาเซียน วัดพระนอน
ref:4-4-2/2555-665
0/147 3 06-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
216 ID:663
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 56
ref:4-4-2/2555-663
0/164 2 16-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2115 แสดง
217 ID:557
บำเพ็ญประโยชน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:4-4-1/2555-557
0/125 3 02-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
218 ID:556
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(52-54)
ref:4-4-1/2555-556
0/115 5 00-00-0000 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
219 ID:555
ความเป็นผู้ดีในสังคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 55
ref:2-4-1/2555-555
0/138 3 18-09-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง
220 ID:554
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-4-1/2555-554
0/141 8 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935764 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 201 to 203 of 203

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118