Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.224.151.24

วันที่ :22-05-2561 08:05:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
201 ID:307
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 54
ref:2-7-1/2554-307
0/387 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-08-2554 -2477 แสดง
202 ID:305
กิจกรรมสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-1/2554-305
0/29 10 26-01-2553 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-09-2554 -2427 แสดง
203 ID:299
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-299
0/222 3 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-0000 -935324 แสดง
204 ID:298
บายศรีสู่ขวัญ MG 54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-298
0/103 2 11-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2496 แสดง
205 ID:296
บายศรีสู่ขวัญ MG 54
ref:2-7-1/2554-296
0/375 2 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2496 แสดง
206 ID:295
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2554-295
0/376 3 11-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2496 แสดง
207 ID:294
ทำบุญตักบาตร 1/2554 (วจก.)
ref:4-7-1/2554-294
0/497 2 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2496 แสดง
208 ID:254
เลือกตั้งฯนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2553-254
0/364 3 15-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2635 แสดง
209 ID:253
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วจก.
ref:2-7-2/2553-253
0/174 3 24-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2635 แสดง
210 ID:252
วิทยาการจัดการทำบุญตักบาตร
ref:4-7-2/2553-252
0/188 2 26-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2635 แสดง
211 ID:246
ส่งดาวก้าวสู่ฝัน 54
ref:4-7-2/2553-246
0/496 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-02-2554 -2642 แสดง
212 ID:245
ค่ายอาสาวันเด็ก
ref:4-7-2/2553-245
0/37 3 07-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-02-2554 -2642 แสดง
213 ID:180
สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย (วจก.) 53
ref:2-7-2/2554-180
0/370 3 10-12-2553 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-01-2554 -2670 แสดง
214 ID:152
ดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 24 (เลือก)
ref:4-7-1/2553-152
0/363 8 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-12-2553 -2701 แสดง
215 ID:143
ทำบุญตักบาตร (วจก)53
ref:4-7-1/2553-143
0/84 2 22-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2553 -2760 แสดง
216 ID:141
สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา (วจก.) 53
ref:2-7-1/2553-141
0/359 2 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -2818 แสดง
217 ID:140
เฟรชชี่ BOY & GIRL 2010 (วจก.)
ref:2-7-1/2553-140
0/388 3 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -2818 แสดง
218 ID:116
สานสัมพันธ์น้องพี่ (วจก) 52
ref:2-7-1/2552-116
0/52 3 24-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935559 แสดง
219 ID:93
ทำบุญตักบาตร ปี 2552 (วจก.)
ref:4-7-2/2552-93
0/182 3 25-10-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 20-09-2553 -2801 แสดง
220 ID:92
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2552 (วจก.)
ref:2-7-1/2552-92
0/258 4 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2553 -2791 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 201 to 214 of 214

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118