Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:07

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
201 ID:447
ค่ายอาสาวันเด็ก 54
ref:4-7-2/2554-447
0/30 3 13-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-02-2555 -2450 แสดง
202 ID:446
เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ref:4-7-2/2554-446
0/54 3 21-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-02-2555 -2450 แสดง
203 ID:403
MS Singing 2011
ref:4-7-2/2554-403
0/436 3 07-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 21-12-2554 -2498 แสดง
204 ID:402
วิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 3
ref:4-7-2/2554-402
0/444 3 07-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 21-12-2554 -2498 แสดง
205 ID:394
ทำบัญตักบาตร 54 (วจก.)
ref:4-7-2/2554-394
0/326 3 28-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2554 -2519 แสดง
206 ID:385
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2554-385
300/190 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-11-2554 -2539 แสดง
207 ID:380
พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น วจก.
ref:4-7-1/2554-380
0/43 5 27-09-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 20-10-2554 -2560 แสดง
208 ID:378
จัดบอร์ดประวัติวัดในจังหวัดเพชรบุรี
ref:4-7-1/2554-378
0/8 5 28-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-09-2554 -2581 แสดง
209 ID:350
MS รักษ์โลก 54
ref:4-7-1/2554-350
0/58 2 07-09-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-09-2554 -2588 แสดง
210 ID:314
สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาปี 2554 วจก.
ref:2-7-1/2554-314
0/361 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 20-08-2554 -2621 แสดง
211 ID:312
ถวายเทียนพรรษา วจก.54
ref:2-7-1/2554-312
0/2 2 15-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 19-08-2554 -2622 แสดง
212 ID:310
MS Freshy Boy & Gill 2011 (เลือกคณะ)
ref:4-7-1/2554-310
0/533 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 11-03-2556 -2052 แสดง
213 ID:308
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 54 (เลือกคณะ)
ref:4-7-1/2554-308
0/282 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-08-2554 -2631 แสดง
214 ID:307
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 54
ref:2-7-1/2554-307
0/387 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-08-2554 -2631 แสดง
215 ID:305
กิจกรรมสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-1/2554-305
0/29 10 26-01-2553 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-09-2554 -2581 แสดง
216 ID:299
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-299
0/222 3 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-0000 -935478 แสดง
217 ID:298
บายศรีสู่ขวัญ MG 54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-298
0/103 2 11-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2650 แสดง
218 ID:296
บายศรีสู่ขวัญ MG 54
ref:2-7-1/2554-296
0/375 2 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2650 แสดง
219 ID:295
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2554-295
0/376 3 11-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2650 แสดง
220 ID:294
ทำบุญตักบาตร 1/2554 (วจก.)
ref:4-7-1/2554-294
0/497 2 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2650 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 201 to 214 of 214

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118