Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 05:12:45

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:2130
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2559 วิทย์
ref:8-8-2/2559-2130
0/154 2 27-04-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-04-2559 -961 แสดง
222 ID:2110
สืบสานประเพณีสงกรานต์(ท้ายกรานต์) 2559
ref:8-5-2/2558-2110
0/111 2 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-04-2559 -963 แสดง
223 ID:2048
ดอนขังใหญ ครุฯ (รหัส 56)
ref:8-2-1/2558-2048
0/108 8 28-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935764 แสดง
224 ID:2047
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2559
ref:8-5-2/2558-2047
0/261 2 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-04-2559 -959 แสดง
225 ID:2016
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ#19
ref:8-5-2/2558-2016
0/33 6 14-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12-04-2559 -976 แสดง
226 ID:2004
ตัวแทนคณะครุศาสตร์ร่วมขบวนผ้าการศึกษา
ref:8-2-2/2558-2004
0/15 2 01-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935764 แสดง
227 ID:1999
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไท
ref:8-9-2/2558-1999
0/9 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-03-2559 -988 แสดง
228 ID:1995
Nursing Big Cleaning Day
ref:8-9-2/2558-1995
0/178 3 09-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -958 แสดง
229 ID:1959
ค่ายพุธธรรม รุ่น 2 บังคับ
ref:8-8-2/2559-1959
0/6 6 12-03-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12-03-2559 -1007 แสดง
230 ID:1863
อบรมป้องกันอัคคีภัย รหัส 56 - 58 เฉพาะคณะวิทย์
ref:8-8-2/2559-1863
250/159 3 24-02-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2559 -1023 แสดง
231 ID:1853
ดนตรีสร้างสรรค์ (รหัส 56-57)
ref:8-5-2/2558-1853
0/97 2 20-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-01-2559 -1047 แสดง
232 ID:1808
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม คณะครุศาสตร์ (รหัส56) บังคับ
ref:8-2-1/2558-1808
0/11 8 24-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935764 แสดง
233 ID:1806
สัมมนามนุษย์สัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ref:8-5-1/2558-1806
0/168 3 18-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-12-2558 -1079 แสดง
234 ID:1793
บายศรีสู่ขวัญอุตสาหกรรม 2015
ref:8-5-1/2558-1793
0/126 2 20-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -1084 แสดง
235 ID:1792
Star Industrial Technology 2015
ref:8-5-1/2558-1792
0/112 2 24-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -1084 แสดง
236 ID:1791
พัฒนาผู้นำและภาวะผู้นำ
ref:8-5-1/2558-1791
0/110 2 23-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -1084 แสดง
237 ID:1779
ช่วยงานไฟฟ้าอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (5 ธ.ค.58)
ref:8-5-1/2558-1779
0/16 4 05-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1094 แสดง
238 ID:1778
ช่วยงานไฟฟ้างานอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (4 ธ.ค.58)
ref:8-5-1/2558-1778
0/14 4 04-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1094 แสดง
239 ID:1777
ช่วยงานไฟฟ้างานอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (3 ธ.ค.58)
ref:8-5-1/2558-1777
0/21 4 03-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1094 แสดง
240 ID:1747
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ#5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:8-5-1/2558-1747
0/173 2 03-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1094 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 225 of 225

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118