Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:978
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พ.ย. 56
ref:2-2-2/2556-978
0/74 4 09-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2556 -1808 แสดง
222 ID:977
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 พ.ย. 56
ref:4-2-2/2556-977
0/101 4 08-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2556 -1808 แสดง
223 ID:959
Big Cleaning Day คณะครุศาสตร์ (รับเฉพาะรหัส 56)
ref:4-2-1/2556-959
80/58 2 02-10-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 02-10-2556 -1847 แสดง
224 ID:879
ครุศาสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน (26/7/56)
ref:2-2-1/2556-879
0/86 4 26-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-09-2556 -1869 แสดง
225 ID:878
ครุศาสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน (21/7/56)
ref:2-2-1/2556-878
0/79 4 21-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-09-2556 -1869 แสดง
226 ID:875
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-875
170/159 3 18-07-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 18-07-2556 -1923 แสดง
227 ID:864
ผู้ดำเนินการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-864
0/3 3 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1931 แสดง
228 ID:859
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับคณะสำหรับรหัส52เท่านั้น)
ref:2-2-1/2556-859
0/20 4 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1931 แสดง
229 ID:858
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมเลือกคณะ)
ref:4-2-1/2556-858
0/490 4 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1931 แสดง
230 ID:825
ครุศาสตร์อาสา พัฒนาร่วมบุญ
ref:2-2-2/2555-825
0/219 4 31-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2556 -2032 แสดง
231 ID:792
Learning by Doing (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-792
0/232 4 15-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-03-2556 -2047 แสดง
232 ID:754
ขยับกายสบายชีวี (สาขาการศึกษาปฐมวัย)
ref:4-2-2/2555-754
0/304 2 19-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-02-2556 -2064 แสดง
233 ID:740
อบรมหลักสูตรผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:4-2-2/2555-740
0/89 4 22-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -2070 แสดง
234 ID:737
อบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (คณะครุศาสตร์ ปี 1)
ref:4-2-2/2555-737
0/197 4 20-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 20-02-2556 -2072 แสดง
235 ID:710
การบรรยายเรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-710
0/327 3 14-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -2070 แสดง
236 ID:707
อบรม การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬาระดับเยาวชน
ref:4-2-2/2555-707
0/166 2 30-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 14-02-2556 -2078 แสดง
237 ID:673
เลือกตั้งนายกสโมสรนักาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-673
0/595 2 23-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 23-01-2556 -2100 แสดง
238 ID:639
ลอยกระทง คณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-639
0/357 2 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 12-12-2555 -2142 แสดง
239 ID:610
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ครุ)
ref:4-2-2/2555-610
300/298 3 07-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-12-2555 -2125 แสดง
240 ID:567
Big cleaning day ครุศาสตร์ (55,53,52)
ref:4-2-1/2555-567
0/255 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935713 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 237 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118