Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:737
อบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (คณะครุศาสตร์ ปี 1)
ref:4-2-2/2555-737
0/197 4 20-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 20-02-2556 -1859 แสดง
222 ID:710
การบรรยายเรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-710
0/327 3 14-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -1857 แสดง
223 ID:707
อบรม การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬาระดับเยาวชน
ref:4-2-2/2555-707
0/166 2 30-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 14-02-2556 -1865 แสดง
224 ID:673
เลือกตั้งนายกสโมสรนักาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-673
0/595 2 23-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 23-01-2556 -1887 แสดง
225 ID:639
ลอยกระทง คณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-639
0/357 2 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 12-12-2555 -1929 แสดง
226 ID:610
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ครุ)
ref:4-2-2/2555-610
300/298 3 07-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-12-2555 -1912 แสดง
227 ID:567
Big cleaning day ครุศาสตร์ (55,53,52)
ref:4-2-1/2555-567
0/255 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
228 ID:566
Big cleaning day ครุศาสตร์ (54)
ref:2-2-1/2555-566
0/221 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
229 ID:565
การนวดเพื่อการกีฬา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2555-565
0/117 3 15-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
230 ID:564
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (54-52)
ref:4-2-1/2555-564
0/257 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
231 ID:563
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (55)
ref:2-2-1/2555-563
0/244 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
232 ID:530
ถวายเทียนคณะครุศาสตร์ 55
ref:4-2-1/2555-530
0/256 3 10-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
233 ID:512
มาดของหนูครูพันธุ์ใหม่ 55
ref:2-2-1/2555-512
0/246 3 05-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
234 ID:511
สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวครุศาสตร์
ref:2-2-1/2555-511
0/253 3 13-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
235 ID:448
ครุศาสตร์จิตอาสา 54 บังคับ
ref:2-2-2/2554-448
0/45 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2236 แสดง
236 ID:445
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 55
ref:2-2-2/2554-445
0/345 2 02-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2236 แสดง
237 ID:444
ครุศาสตร์จิตอาสา 54
ref:4-2-2/2554-444
0/51 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2236 แสดง
238 ID:412
ครุศาสตร์จิตอาสา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2554-412
30/21 6 22-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2554 -2611 แสดง
239 ID:390
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 54 (คณะIT+คณะครุ)
ref:4-2-1/2554-390
500/289 3 31-12-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2554 -2275 แสดง
240 ID:384
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2554-384
300/241 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2554 -2326 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 237 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118