Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:287
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (เลือก ครุ)
ref:4-2-1/2554-287
0/41 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2320 แสดง
222 ID:286
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (ครุ)
ref:2-2-1/2554-286
0/207 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2320 แสดง
223 ID:145
ฉลองเทียน (ครุ)53
ref:2-2-1/2553-145
0/142 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2620 แสดง
224 ID:144
สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
ref:2-2-1/2553-144
0/129 6 10-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2620 แสดง
225 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -2971 แสดง
226 ID:87
ครุศาสตร์รักใคร่ กลมเกลียว
ref:4-2-2/2552-87
0/54 7 08-07-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
227 ID:64
ครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:4-2-2/2552-64
0/2 2 22-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2552 -2879 แสดง
228 ID:50
ปฐมนิเทศนักศึกษา(ครุ)
ref:4-2-2/2552-50
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
229 ID:49
ฉลองเทียน(แห่เทียน)(ครุ)
ref:4-2-2/2552-49
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
230 ID:48
มาดของหนู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-48
0/75 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
231 ID:46
ลอยกระทง(ครุ)
ref:4-2-2/2552-46
0/24 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
232 ID:45
ไหว้ครู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-45
0/80 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
233 ID:44
เรียนรู้กับครูต้นแบบ(ครุ)
ref:2-2-2/2552-44
0/73 6 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
234 ID:43
ค่ายครูคู่บุญ(ครุ)
ref:2-2-2/2552-43
0/76 8 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
235 ID:42
มารยาทงาม(ครุ)
ref:2-2-2/2552-42
0/32 4 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
236 ID:41
ค่ายอาสาพัฒนา(ครุ)
ref:2-2-2/2552-41
0/2 12 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง
237 ID:40
วันครู(ครุ)
ref:2-2-2/2552-40
0/2 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2514 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 237 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118