Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:864
ผู้ดำเนินการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-864
0/3 3 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1838 แสดง
222 ID:859
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับคณะสำหรับรหัส52เท่านั้น)
ref:2-2-1/2556-859
0/20 4 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1838 แสดง
223 ID:858
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมเลือกคณะ)
ref:4-2-1/2556-858
0/490 4 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1838 แสดง
224 ID:825
ครุศาสตร์อาสา พัฒนาร่วมบุญ
ref:2-2-2/2555-825
0/219 4 31-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2556 -1939 แสดง
225 ID:792
Learning by Doing (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-792
0/232 4 15-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-03-2556 -1954 แสดง
226 ID:754
ขยับกายสบายชีวี (สาขาการศึกษาปฐมวัย)
ref:4-2-2/2555-754
0/304 2 19-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-02-2556 -1971 แสดง
227 ID:740
อบรมหลักสูตรผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:4-2-2/2555-740
0/89 4 22-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -1977 แสดง
228 ID:737
อบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (คณะครุศาสตร์ ปี 1)
ref:4-2-2/2555-737
0/197 4 20-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 20-02-2556 -1979 แสดง
229 ID:710
การบรรยายเรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-710
0/327 3 14-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -1977 แสดง
230 ID:707
อบรม การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬาระดับเยาวชน
ref:4-2-2/2555-707
0/166 2 30-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 14-02-2556 -1985 แสดง
231 ID:673
เลือกตั้งนายกสโมสรนักาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-673
0/595 2 23-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 23-01-2556 -2007 แสดง
232 ID:639
ลอยกระทง คณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-639
0/357 2 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 12-12-2555 -2049 แสดง
233 ID:610
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ครุ)
ref:4-2-2/2555-610
300/298 3 07-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-12-2555 -2032 แสดง
234 ID:567
Big cleaning day ครุศาสตร์ (55,53,52)
ref:4-2-1/2555-567
0/255 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
235 ID:566
Big cleaning day ครุศาสตร์ (54)
ref:2-2-1/2555-566
0/221 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
236 ID:565
การนวดเพื่อการกีฬา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2555-565
0/117 3 15-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
237 ID:564
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (54-52)
ref:4-2-1/2555-564
0/257 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
238 ID:563
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (55)
ref:2-2-1/2555-563
0/244 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
239 ID:530
ถวายเทียนคณะครุศาสตร์ 55
ref:4-2-1/2555-530
0/256 3 10-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง
240 ID:512
มาดของหนูครูพันธุ์ใหม่ 55
ref:2-2-1/2555-512
0/246 3 05-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935620 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 237 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118