Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
241 ID:511
สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวครุศาสตร์
ref:2-2-1/2555-511
0/253 3 13-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935589 แสดง
242 ID:448
ครุศาสตร์จิตอาสา 54 บังคับ
ref:2-2-2/2554-448
0/45 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2325 แสดง
243 ID:445
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 55
ref:2-2-2/2554-445
0/345 2 02-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2325 แสดง
244 ID:444
ครุศาสตร์จิตอาสา 54
ref:4-2-2/2554-444
0/51 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2325 แสดง
245 ID:412
ครุศาสตร์จิตอาสา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2554-412
30/21 6 22-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2554 -2700 แสดง
246 ID:390
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 54 (คณะIT+คณะครุ)
ref:4-2-1/2554-390
500/289 3 31-12-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2554 -2364 แสดง
247 ID:384
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2554-384
300/241 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2554 -2415 แสดง
248 ID:319
ดาวเดือนคณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2554-319
0/275 4 01-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 02-09-2554 -2484 แสดง
249 ID:287
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (เลือก ครุ)
ref:4-2-1/2554-287
0/41 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2535 แสดง
250 ID:286
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (ครุ)
ref:2-2-1/2554-286
0/208 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2535 แสดง
251 ID:145
ฉลองเทียน (ครุ)53
ref:2-2-1/2553-145
0/142 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2835 แสดง
252 ID:144
สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
ref:2-2-1/2553-144
0/129 6 10-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2835 แสดง
253 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3186 แสดง
254 ID:87
ครุศาสตร์รักใคร่ กลมเกลียว
ref:4-2-2/2552-87
0/54 7 08-07-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935589 แสดง
255 ID:64
ครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:4-2-2/2552-64
0/2 2 22-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2552 -3094 แสดง
256 ID:50
ปฐมนิเทศนักศึกษา(ครุ)
ref:4-2-2/2552-50
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2729 แสดง
257 ID:49
ฉลองเทียน(แห่เทียน)(ครุ)
ref:4-2-2/2552-49
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2729 แสดง
258 ID:48
มาดของหนู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-48
0/75 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2729 แสดง
259 ID:46
ลอยกระทง(ครุ)
ref:4-2-2/2552-46
0/24 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2729 แสดง
260 ID:45
ไหว้ครู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-45
0/80 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -2729 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 241 to 254 of 254

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118