Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :25-09-2561 02:09:12

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
241 ID:566
Big cleaning day ครุศาสตร์ (54)
ref:2-2-1/2555-566
0/221 3 16-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
242 ID:565
การนวดเพื่อการกีฬา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2555-565
0/117 3 15-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
243 ID:564
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (54-52)
ref:4-2-1/2555-564
0/257 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
244 ID:563
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ครุศาสตร์ (55)
ref:2-2-1/2555-563
0/244 12 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
245 ID:530
ถวายเทียนคณะครุศาสตร์ 55
ref:4-2-1/2555-530
0/256 3 10-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
246 ID:512
มาดของหนูครูพันธุ์ใหม่ 55
ref:2-2-1/2555-512
0/246 3 05-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
247 ID:511
สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวครุศาสตร์
ref:2-2-1/2555-511
0/253 3 13-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
248 ID:448
ครุศาสตร์จิตอาสา 54 บังคับ
ref:2-2-2/2554-448
0/45 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2421 แสดง
249 ID:445
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 55
ref:2-2-2/2554-445
0/345 2 02-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2421 แสดง
250 ID:444
ครุศาสตร์จิตอาสา 54
ref:4-2-2/2554-444
0/51 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2421 แสดง
251 ID:412
ครุศาสตร์จิตอาสา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2554-412
30/21 6 22-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2554 -2796 แสดง
252 ID:390
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 54 (คณะIT+คณะครุ)
ref:4-2-1/2554-390
500/289 3 31-12-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2554 -2460 แสดง
253 ID:384
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2554-384
300/241 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2554 -2511 แสดง
254 ID:319
ดาวเดือนคณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2554-319
0/275 4 01-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 02-09-2554 -2580 แสดง
255 ID:287
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (เลือก ครุ)
ref:4-2-1/2554-287
0/41 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2631 แสดง
256 ID:286
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (ครุ)
ref:2-2-1/2554-286
0/208 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 13-07-2554 -2631 แสดง
257 ID:145
ฉลองเทียน (ครุ)53
ref:2-2-1/2553-145
0/142 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2931 แสดง
258 ID:144
สานสายใย รวมใจครุศาสตร์
ref:2-2-1/2553-144
0/129 6 10-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-09-2553 -2931 แสดง
259 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3282 แสดง
260 ID:87
ครุศาสตร์รักใคร่ กลมเกลียว
ref:4-2-2/2552-87
0/54 7 08-07-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 241 to 254 of 254

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118