Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
261 ID:487
BIG Cleannig Day วิทย์
ref:2-8-1/2555-487
0/259 2 11-02-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-07-2555 -2351 แสดง
262 ID:428
ประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมอาเซียน (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-428
0/6 3 06-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
263 ID:427
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ 54
ref:2-8-2/2554-427
0/353 2 00-00-0000 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
264 ID:426
ตักบาตรส่งท้ายปีใหม่ 54 (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-426
0/481 2 28-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
265 ID:425
บริการสาธารณสุขในงานอาเซียน54 (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-425
0/19 3 20-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
266 ID:424
บริการอาหารและสวัสดิการ อาเซียน 54 (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-424
0/33 8 22-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
267 ID:423
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 1 (วิทย์)
ref:2-8-2/2554-423
0/253 2 23-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
268 ID:422
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ref:4-8-2/2554-422
0/228 3 20-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
269 ID:421
อบรมคอมพิวเตอร์ 54 (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-421
0/120 4 10-11-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
270 ID:420
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-420
0/54 3 20-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
271 ID:419
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2 , 3 (วิทย์)
ref:2-8-2/2554-419
0/274 3 08-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
272 ID:418
อบรมอาเซียน (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-418
0/100 2 24-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2515 แสดง
273 ID:382
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะวิทย์ฯ)
ref:4-8-1/2554-382
500/480 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-11-2554 -2587 แสดง
274 ID:332
บำเพ็ญประโยชน์ (วันวิทย์)
ref:4-8-1/2554-332
0/44 2 18-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
275 ID:331
ถวายเทียนพรรษา 54 (วิทย์)
ref:2-8-1/2554-331
0/353 2 05-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
276 ID:330
ลูกวิทย์เกมส์
ref:2-8-1/2554-330
0/474 6 22-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
277 ID:329
ปฐมนิเทศนศ.54 (วิทย์)
ref:4-8-1/2554-329
0/115 4 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
278 ID:328
หนูน้อยเจ้าเวหา 54
ref:4-8-1/2554-328
0/10 8 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
279 ID:327
ต้นแบบปริญญาบัตร 54
ref:4-8-1/2554-327
0/23 5 16-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2645 แสดง
280 ID:248
อบรมความเป็นคน ความเป็นครู
ref:4-8-2/2553-248
0/90 3 23-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-02-2554 -2844 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 261 to 268 of 268

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118