Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:968
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
ref:2-4-1/2554-968
0/6 12 14-08-2554 1/2554 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-12-2554 -2282 แสดง
2722 ID:2774
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร (เลือก)
ref:4-6-1/2560-2774
50/15 12 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-08-2560 -215 แสดง
2723 ID:495
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-495
0/2772 12 01-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2555 -2061 แสดง
2724 ID:1020
กองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:9-1-2/2556-1020
0/59 12 19-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2725 ID:2300
ช่วยเตรียมงานประเพณีลอยกระทง วัดบันไดทอง
ref:10-10-1/2559-2300
0/14 12 12-11-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2559 -486 แสดง
2726 ID:2087
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2087
0/6 13 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -694 แสดง
2727 ID:2159
ช่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน (การเงิน)
ref:10-10-2/2558-2159
1/1 13 20-11-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -689 แสดง
2728 ID:2072
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2072
0/3 14 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -694 แสดง
2729 ID:2093
สาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน
ref:10-10-2/2558-2093
0/7 14 21-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -694 แสดง
2730 ID:1885
ช่วยงาน พจนก ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์
ref:10-10-2/2558-1885
22/22 14 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-02-2559 -759 แสดง
2731 ID:2655
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:10-10-2/2559-2655
2/2 14 08-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -323 แสดง
2732 ID:1905
อาสาสมัครร่วมอบรมอาสาพยาบาลเบื้องต้น
ref:10-10-2/2558-1905
100/56 14 05-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-03-2559 -742 แสดง
2733 ID:1906
อาสาสมัครร่วมอบรมอาสาพยาบาลเบื้องต้น
ref:10-10-2/2558-1906
120/103 14 12-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-03-2559 -735 แสดง
2734 ID:2951
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2951
70/70 14 05-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -63 แสดง
2735 ID:2445
ค่ายเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียง
ref:10-10-1/2559-2445
4/4 14 25-08-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2559 -453 แสดง
2736 ID:2447
บำเพ็ญประโยชน์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ref:10-10-1/2559-2447
70/70 14 27-08-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-01-2560 -439 แสดง
2737 ID:2528
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ตชด.
ref:10-10-2/2559-2528
33/33 14 26-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -377 แสดง
2738 ID:2575
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2575
12/12 15 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -346 แสดง
2739 ID:2576
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39 วันที่ 2
ref:10-10-2/2559-2576
17/17 15 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -346 แสดง
2740 ID:2073
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2073
2/2 15 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -694 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118