Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:26

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:1971
สานฝัน ปันสุข คณะครุศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1971
40/31 8 23-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-03-2559 -664 แสดง
2722 ID:1972
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
ref:10-10-2/2558-1972
250/218 3 25-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-04-2559 -635 แสดง
2723 ID:1717
อาสาสมัครช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1717
20/15 2 14-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-11-2558 -794 แสดง
2724 ID:1973
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล
ref:10-10-2/2558-1973
100/91 3 01-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-04-2559 -637 แสดง
2725 ID:1718
อาสาสมัครช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1718
20/18 2 15-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-11-2558 -793 แสดง
2726 ID:1974
อาสาสมัครร่วมประชุมชี้แจง กยศ.และ กรอ.
ref:10-10-2/2558-1974
0/1494 2 23-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -663 แสดง
2727 ID:1719
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชมชน
ref:10-10-1/2558-1719
91/91 6 08-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-11-2558 -790 แสดง
2728 ID:1975
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด พจนก ครั้งที่ 38
ref:10-10-2/2558-1975
50/60 18 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -663 แสดง
2729 ID:1976
อาสาสมัครนักกีฬา พจนก ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์
ref:10-10-2/2558-1976
63/63 36 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -663 แสดง
2730 ID:2745
อาสาดูแลสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2745
96/96 20 01-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-06-2560 -201 แสดง
2731 ID:1978
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด
ref:10-10-2/2558-1978
42/42 12 09-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -663 แสดง
2732 ID:2746
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบเช้า
ref:10-10-2/2559-2746
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -169 แสดง
2733 ID:1979
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1979
50/39 36 28-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-04-2559 -639 แสดง
2734 ID:2747
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบบ่าย
ref:10-10-2/2559-2747
50/2 3 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -169 แสดง
2735 ID:1980
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1980
50/25 36 18-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-04-2559 -628 แสดง
2736 ID:2236
บริจาคโลหิต (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2558-2236
0/11 6 27-07-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-07-2559 -539 แสดง
2737 ID:2748
กิจกรรมกวาดลานวัด
ref:10-10-2/2559-2748
50/4 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -169 แสดง
2738 ID:1981
จิตอาสานำเต้นแอร์โรบิค คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1981
0/0 28 18-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -627 แสดง
2739 ID:2237
อาสาสมัครช่วยกองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-2/2558-2237
16/8 4 01-08-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-08-2559 -534 แสดง
2740 ID:1983
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1983
0/4 29 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -661 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118