Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:11

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:298
บายศรีสู่ขวัญ MG 54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-298
0/103 2 11-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-2554 -2650 แสดง
2722 ID:299
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ54 เลือก 52-53
ref:4-7-1/2554-299
0/222 3 11-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-07-0000 -935478 แสดง
2723 ID:301
การอบรมพัฒนาเว็บเพจเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ
ref:4-6-1/2554-301
0/6 8 02-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-07-2554 -2650 แสดง
2724 ID:302
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ref:1-1-1/2554-302
0/2297 12 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2554 -2644 แสดง
2725 ID:303
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เลือก) ส่วนกลาง
ref:3-1-1/2554-303
0/28 3 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2554 -2645 แสดง
2726 ID:304
STAR OF PBRU 2011
ref:3-1-1/2554-304
1510/1425 3 16-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-08-2554 -2626 แสดง
2727 ID:305
กิจกรรมสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-1/2554-305
0/29 10 26-01-2553 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-09-2554 -2581 แสดง
2728 ID:306
อบรมอาสายุวกาชาด
ref:3-1-1/2554-306
200/185 2 01-09-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2554 -2580 แสดง
2729 ID:307
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 54
ref:2-7-1/2554-307
0/387 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-08-2554 -2631 แสดง
2730 ID:308
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 54 (เลือกคณะ)
ref:4-7-1/2554-308
0/282 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 10-08-2554 -2631 แสดง
2731 ID:310
MS Freshy Boy & Gill 2011 (เลือกคณะ)
ref:4-7-1/2554-310
0/533 3 26-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 11-03-2556 -2052 แสดง
2732 ID:312
ถวายเทียนพรรษา วจก.54
ref:2-7-1/2554-312
0/2 2 15-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 19-08-2554 -2622 แสดง
2733 ID:313
พิธีถวายพระพร (วันแม่ 54)
ref:1-1-1/2554-313
0/989 2 11-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-08-2554 -2629 แสดง
2734 ID:314
สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาปี 2554 วจก.
ref:2-7-1/2554-314
0/361 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 20-08-2554 -2621 แสดง
2735 ID:315
อบรมและสอบธรรมะ
ref:3-1-1/2554-315
410/238 6 02-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-12-2554 -2509 แสดง
2736 ID:316
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-6-1/2554-316
0/32 8 23-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24-08-2554 -2617 แสดง
2737 ID:317
ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่ 25
ref:2-1-1/2554-317
0/2215 12 17-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2554 -2610 แสดง
2738 ID:318
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 (เลือกคณะ)
ref:4-1-1/2554-318
0/436 8 17-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2554 -2610 แสดง
2739 ID:319
ดาวเดือนคณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2554-319
0/275 4 01-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 02-09-2554 -2608 แสดง
2740 ID:320
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชาวเกษตร 54
ref:4-3-1/2554-320
0/199 4 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 03-09-2554 -2607 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118