Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:25

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:2436
ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 รอบบ่าย
ref:10-10-1/2559-2436
100/43 4 23-12-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 06-01-2560 -438 แสดง
2722 ID:2948
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)1-28กพ61
ref:10-10-2/2560-2948
100/85 36 01-02-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -14 แสดง
2723 ID:1925
ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ
ref:10-10-2/2558-1925
2/2 7 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -746 แสดง
2724 ID:2181
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ref:10-10-2/2558-2181
20/0 3 18-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-05-2559 -670 แสดง
2725 ID:2437
บริจาคโลหิต
ref:10-10-1/2559-2437
100/52 4 09-12-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-12-2559 -466 แสดง
2726 ID:2949
อาสาช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2560-2949
0/0 36 03-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-01-2561 -47 แสดง
2727 ID:1926
อาสาสมัครช่วยงานพระราชทานเพลิงศพ อ.สนิท
ref:10-10-2/2558-1926
7/6 5 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -746 แสดง
2728 ID:2438
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเกษตรไทย
ref:10-10-1/2559-2438
315/305 4 04-12-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2559 -467 แสดง
2729 ID:2950
อาสาช่วยกิจกรรม Science Camp
ref:10-10-1/2560-2950
16/0 5 23-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -63 แสดง
2730 ID:2183
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-2183
20/16 6 30-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-06-2559 -655 แสดง
2731 ID:2951
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2951
70/70 14 05-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -63 แสดง
2732 ID:2184
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-2184
20/16 6 02-06-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-06-2559 -651 แสดง
2733 ID:2696
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ref:10-10-2/2559-2696
0/15 36 28-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
2734 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2952
19/0 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -63 แสดง
2735 ID:2185
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-2185
20/14 24 07-06-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-06-2559 -648 แสดง
2736 ID:1930
อาสาสมัครบริจาคโลหิต
ref:10-10-2/2558-1930
80/67 3 17-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-03-2559 -733 แสดง
2737 ID:2186
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี (ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2558-2186
100/5 36 23-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-06-2559 -655 แสดง
2738 ID:1931
อาสาสมัครร่วมโครงการเสวนาเพื่อพระธรรมวินัย
ref:10-10-2/2558-1931
4/4 6 13-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -743 แสดง
2739 ID:2955
โครงการดูแลพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-2955
0/13 36 25-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2561 -54 แสดง
2740 ID:1676
วันปิยมหาราช พิธีถวายพวงมาลา (เลือก กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1676
0/115 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -875 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118