Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:1461
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก56 3เครดิต)
ref:9-1-2/2557-1461
0/553 3 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1095 แสดง
2722 ID:1206
ชมรมเส้น สี ศิลป์(56)
ref:7-1-2/2556-1206
0/62 3 14-05-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -1405 แสดง
2723 ID:1462
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก56 5เครดิต))
ref:9-1-2/2557-1462
0/176 5 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1095 แสดง
2724 ID:695
ชมรมอาสาพยาบาล 55
ref:5-1-2/2555-695
0/153 5 20-12-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 04-02-2556 -1870 แสดง
2725 ID:1463
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก56 8เครดิต)
ref:9-1-2/2557-1463
0/201 8 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1095 แสดง
2726 ID:1208
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 56
ref:1-1-2/2557-1208
500/268 3 14-05-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -1405 แสดง
2727 ID:1209
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์
ref:5-1-2/2556-1209
0/3 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2728 ID:1465
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(กยศ.)
ref:9-1-2/2557-1465
0/359 0 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1095 แสดง
2729 ID:1977
นักกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38 (รหัส52-55)
ref:3-1-2/2558-1977
0/49 10 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-03-2559 -725 แสดง
2730 ID:186
ค่ายอาสาชินคอร์ป (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2553-186
0/10 5 09-04-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2606 แสดง
2731 ID:1210
ชมรมเส้น สี ศิลป์
ref:5-1-2/2557-1210
0/17 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2732 ID:443
คนเพ็ชร รักษ์ช้าง
ref:3-1-2/2554-443
0/223 2 31-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-02-2555 -2236 แสดง
2733 ID:955
บรรยายพิเศษพุทธศาสนากับชีวิต (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-955
500/246 3 03-10-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-10-2556 -1627 แสดง
2734 ID:1212
ชมรม To Be Nember one (56)
ref:7-1-2/2556-1212
0/12 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-05-2557 -1399 แสดง
2735 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-57)
ref:9-1-2/2560-3004
500/40 0 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 17 แสดง
2736 ID:701
ฟังเทศน์มหาชาติ เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-2/2556-701
800/659 3 16-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-02-2556 -1858 แสดง
2737 ID:2749
ตักบาตรและถวายราชสดุดี (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2749
500/385 2 27-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2560 -235 แสดง
2738 ID:702
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2556-702
0/74 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2739 ID:1982
ชมรมคีรีอาสาพยาบาล58 (56-58)
ref:7-1-2/2558-1982
0/10 3 18-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-03-2559 -725 แสดง
2740 ID:2238
ฟังการเสวนาร่างรัฐธรรมนูญ(รหัส 56-58)
ref:9-1-1/2559-2238
60/9 2 26-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-09-2559 -556 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118