Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:35

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:79
อบรม Microsoft office (รหัส 52)
ref:3-1-2/2553-79
260/212 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2553 -2854 แสดง
2722 ID:1359
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์ รหัส 52 -55 (5ธ.ค.57)
ref:3-1-1/2557-1359
500/264 3 05-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2557 -1395 แสดง
2723 ID:1615
ถวายพระพรวันแม่ 2558 (รหัส 56-58)
ref:9-1-1/2558-1615
0/334 2 11-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2558 -1152 แสดง
2724 ID:2127
ลีดเดอร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-2127
0/13 10 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2725 ID:80
ฉลองเทียนพรรษา
ref:3-1-1/2553-80
0/252 3 20-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-08-2553 -2977 แสดง
2726 ID:1360
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์ รหัส 56 -57 (5ธ.ค.57)
ref:9-1-1/2557-1360
1000/364 2 05-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2557 -1395 แสดง
2727 ID:1616
ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ 2558
ref:7-1-1/2558-1616
0/2026 8 29-06-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-09-2558 -1146 แสดง
2728 ID:2128
สวัสดิการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-2128
0/10 5 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2729 ID:2640
ชมรมต้นกล้าสิทธิมนุษยชน 2559
ref:7-1-2/2559-2640
0/52 3 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-04-2560 -545 แสดง
2730 ID:2896
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ref:9-1-1/2560-2896
1000/984 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -281 แสดง
2731 ID:81
ปรัชเศรษฐกิจพอเพียงดับไฟใต้ (รหัส52)
ref:3-1-1/2553-81
50/13 2 24-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2553 -2975 แสดง
2732 ID:1617
พีธีไห้วครูและหล่อเทียนพรรษา 2558
ref:7-1-1/2558-1617
0/1874 2 27-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-09-2558 -1146 แสดง
2733 ID:2641
ชมรมครื้นเครงบรรเลงศิลป์ 2559 (รหัส 56-59)
ref:7-1-2/2559-2641
0/43 3 27-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2560 -544 แสดง
2734 ID:82
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552
ref:1-1-1/2552-82
0/1347 12 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2735 ID:83
อบรมทักษะชีวิต/อบรมไอทีกับการเรียนรู้ 52
ref:1-1-1/2552-83
0/1294 6 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2736 ID:851
กิจกรรมการแสดงคอนเสริ์ต TO be number one
ref:3-1-1/2556-851
0/335 3 30-05-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 13-06-2556 -1958 แสดง
2737 ID:2643
ชมรมครื้นเครงบรรเลงศิลป์ 2559 (รหัส 52-55)
ref:5-1-2/2559-2643
0/1 3 27-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2560 -544 แสดง
2738 ID:3155
ชมรมฟิตเนส 60
ref:7-1-2/2560-3155
0/142 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -167 แสดง
2739 ID:84
พิธีไหว้ครู/เปิดโลกชมรม 52
ref:1-1-1/2552-84
0/1956 5 22-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2740 ID:3156
ชมรมมุสลิม 60
ref:7-1-2/2560-3156
41/33 3 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -167 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118