Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:2168
ชมรมฟิตเนส 58 (56-58)
ref:7-1-2/2558-2168
0/61 3 11-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2559 -803 แสดง
2722 ID:3192
ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยธรรมะ 61
ref:9-1-2/2560-3192
0/45 8 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-06-2561 -27 แสดง
2723 ID:122
หุ่นพูดได้/หุ่นกระบอก
ref:3-1-2/2552-122
0/321 3 28-10-0000 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3218 แสดง
2724 ID:1146
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ref:3-1-2/2557-1146
200/117 3 19-03-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 19-03-2557 -1586 แสดง
2725 ID:2170
ชมรม Spirit for Public 58 (53-55)
ref:5-1-2/2559-2170
0/3 3 10-05-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 10-05-2559 -804 แสดง
2726 ID:379
ทำบุญคณะและแสดงมุทิตาจิต
ref:4-1-1/2554-379
0/15 2 28-09-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 12-10-2554 -2475 แสดง
2727 ID:635
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปี 55 (ส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2555-635
0/1397 4 05-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2555 -2052 แสดง
2728 ID:1147
ชมรมกล้าดีเพชรบุรี(รหัส52-55)
ref:5-1-2/2556-1147
0/2 3 04-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 04-00-0000 -935616 แสดง
2729 ID:636
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2555-636
550/465 3 12-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-12-2555 -2034 แสดง
2730 ID:2684
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม3-บ1)
ref:7-1-2/2559-2684
0/122 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -433 แสดง
2731 ID:2685
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม3-บ2)
ref:7-1-2/2559-2685
0/30 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -433 แสดง
2732 ID:3197
ฉลองเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ref:9-1-1/2561-3197
400/391 2 17-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -4 แสดง
2733 ID:126
อบรมวิถีพุทธธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-126
50/6 5 07-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2853 แสดง
2734 ID:894
อบรมคอมพิวเตอร์ Window 8 เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-1/2556-894
50/41 6 28-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-09-2556 -1780 แสดง
2735 ID:2174
ชมรมคีรีอาสาพยาบาล58 (53-55)
ref:5-1-2/2558-2174
0/10 3 18-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 18-03-2559 -857 แสดง
2736 ID:2686
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม3-บ3)
ref:7-1-2/2559-2686
0/11 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -433 แสดง
2737 ID:895
เทคโนโลยีการเสนองาน เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-1/2556-895
400/335 3 27-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2556 -1787 แสดง
2738 ID:1151
ชมรมกีฬาบริดจ์
ref:5-1-2/2556-1151
0/4 3 27-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 27-03-2557 -1578 แสดง
2739 ID:1407
สวดมนต์ข้ามปี(บังคับ น.ศ.จบ)
ref:1-1-2/2557-1407
0/40 5 01-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935620 แสดง
2740 ID:2175
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 58 (53-55)
ref:5-1-2/2558-2175
0/9 3 04-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 04-04-2559 -840 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118