Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.162.123.74

วันที่ :19-07-2561 01:07:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:2433
จุดเทียนถวายอาลัย รหัส 55
ref:4-8-1/2559-2433
0/6 2 02-12-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-12-2559 -595 แสดง
2742 ID:2945
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2561
ref:9-9-1/2560-2945
0/345 2 12-01-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 12-01-2561 -188 แสดง
2743 ID:1666
อบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ref:8-5-1/2558-1666
0/122 2 17-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-10-2558 -993 แสดง
2744 ID:1668
Star of PBRU 2015 รหัส 56-58
ref:9-1-1/2558-1668
1100/1044 2 27-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-11-2558 -981 แสดง
2745 ID:1673
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ 2558
ref:9-2-1/2558-1673
0/37 2 22-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2746 ID:2697
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม2-บ1)
ref:7-1-2/2559-2697
0/86 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2747 ID:906
อบรมเรียนรู้มารยาท ปี1 2556
ref:2-8-1/2556-906
0/287 2 10-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-08-2556 -1800 แสดง
2748 ID:1674
เลือกครูดีในดวงใจ 2558 (รหัส54-55)
ref:4-2-1/2558-1674
0/74 2 19-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2749 ID:2698
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม2-บ2)
ref:7-1-2/2559-2698
0/44 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2750 ID:395
พิธีถวายพระพรวันพ่อ 54
ref:1-1-2/2554-395
0/1109 2 05-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2554 -2414 แสดง
2751 ID:1675
เลือกครูดีในดวงใจ 2558 (รหัส56-58)
ref:9-2-1/2558-1675
0/263 2 19-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2752 ID:2699
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-บ3)
ref:7-1-2/2559-2699
0/6 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2753 ID:1676
วันปิยมหาราช พิธีถวายพวงมาลา (เลือก กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1676
0/115 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -997 แสดง
2754 ID:2700
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม2-ล1)
ref:9-1-2/2559-2700
0/39 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2755 ID:141
สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา (วจก.) 53
ref:2-7-1/2553-141
0/359 2 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -2876 แสดง
2756 ID:1677
ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัดมหาธาตุ(กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1677
20/9 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -997 แสดง
2757 ID:2701
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม2-ล2)
ref:9-1-2/2559-2701
0/18 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2758 ID:910
ฟังบรรยายหมอก้องและ ดร.ต่าย สำหรับปี2-4 กิจกรรมเลือก คณะวิทยาศาตร์ฯ
ref:4-8-1/2556-910
0/143 2 18-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-08-2556 -1798 แสดง
2759 ID:2702
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม2-ล3)
ref:9-1-2/2559-2702
0/7 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -419 แสดง
2760 ID:2958
จิตอาสา นศ.ตกค้าง
ref:9-2-2/2560-2958
0/1 2 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -174 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118