Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.91.38.173

วันที่ :18-12-2560 03:12:35

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:2577
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2560 วิทย์
ref:8-8-2/2560-2577
0/194 1 05-04-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-04-2560 -257 แสดง
2742 ID:1815
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1815
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -704 แสดง
2743 ID:1816
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1816
10/9 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -704 แสดง
2744 ID:1817
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1817
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -704 แสดง
2745 ID:1818
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1818
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -704 แสดง
2746 ID:1819
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1819
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -704 แสดง
2747 ID:2843
ดอกดารารัตน์
ref:9-4-1/2560-2843
0/1 1 15-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
2748 ID:1825
บำเพ็ญประโยชน์คณะมนุษย์ฯ(หลังเก่า) จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1825
10/9 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -699 แสดง
2749 ID:1826
บำเพ็ญประโยชน์คณะครุศาสตร์ จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1826
10/8 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -699 แสดง
2750 ID:1827
บำเพ็ญประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1827
10/7 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -699 แสดง
2751 ID:1828
บำเพ็ญประโยชน์ จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1828
10/8 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -699 แสดง
2752 ID:2346
ช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2559 (1)
ref:8-8-1/2559-2346
0/11 1 18-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2559 -488 แสดง
2753 ID:1844
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1844
10/9 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2754 ID:1845
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1845
10/8 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2755 ID:1846
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1846
10/2 1 01-02-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2756 ID:1847
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1847
10/7 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2757 ID:1848
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1848
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2758 ID:1849
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1849
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -682 แสดง
2759 ID:1854
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1854
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935404 แสดง
2760 ID:1855
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1855
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935404 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118