Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.162.123.74

วันที่ :19-07-2561 01:07:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:213
ปีใหม้ตึก..ตึกศิลป์
ref:2-6-2/2553-213
0/25 2 29-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2554 -2721 แสดง
2742 ID:192
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ (IT)
ref:4-4-1/2553-192
0/40 12 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2728 แสดง
2743 ID:193
อบรมการเป็นผู้ดี (IT)
ref:2-4-1/2553-193
0/40 3 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2728 แสดง
2744 ID:194
รับน้องใหม่ SCAAT (IT)
ref:2-4-1/2553-194
0/40 3 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2728 แสดง
2745 ID:195
บำเพ็ญประโยชน์ (IT)
ref:4-4-1/2553-195
0/42 6 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2728 แสดง
2746 ID:197
สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (IT)
ref:4-4-2/2553-197
0/42 3 28-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2728 แสดง
2747 ID:204
วันคริสต์มาส (Eng)
ref:4-6-2/2553-204
0/150 3 25-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-01-2554 -2732 แสดง
2748 ID:226
ปัจฉิมนิเทศ ลั้นลาปาร์ตี้ รุ่นพี่จบแล้ว
ref:4-6-2/2553-226
0/74 5 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2554 -2709 แสดง
2749 ID:232
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิติ)
ref:4-6-2/2553-232
0/33 4 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2554 -2703 แสดง
2750 ID:243
อบรมอัคคีภัย
ref:4-8-2/2553-243
0/172 2 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-02-2554 -2701 แสดง
2751 ID:258
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ref:5-1-2/2553-258
0/94 3 20-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 09-03-2554 -2689 แสดง
2752 ID:267
ชมรมศิลปะ
ref:5-1-2/2553-267
0/12 3 15-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 12-03-2554 -2686 แสดง
2753 ID:180
สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย (วจก.) 53
ref:2-7-2/2554-180
0/370 3 10-12-2553 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-01-2554 -2728 แสดง
2754 ID:161
พิธีถวายพระพร (วันพ่อ) ส่วนกลาง
ref:3-1-2/2553-161
250/246 3 03-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2759 แสดง
2755 ID:166
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 53 (รับทุกรหัส)
ref:3-1-1/2553-166
500/202 2 03-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2759 แสดง
2756 ID:191
ส่งเสริมการอ่าน (ภาษาไทย)
ref:4-6-2/2553-191
0/78 8 29-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-11-2553 -2789 แสดง
2757 ID:229
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน
ref:4-6-2/2553-229
0/4 4 28-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-02-2554 -2708 แสดง
2758 ID:271
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:5-1-2/2553-271
0/41 3 27-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 16-03-2554 -2682 แสดง
2759 ID:272
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (เลือก)
ref:3-1-2/2553-272
0/6 3 27-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-03-2554 -2682 แสดง
2760 ID:212
ไหว้ครูและครอบครูช่าง
ref:2-6-2/2553-212
0/16 3 26-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2554 -2721 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118