Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.162.123.74

วันที่ :19-07-2561 01:07:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:1148
รับฟังการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. รหัส 52 - 53
ref:2-6-2/2556-1148
100/76 3 23-03-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-03-2557 -1579 แสดง
2742 ID:1404
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนเข้าดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-1/2557-1404
0/5 3 03-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-12-2557 -1301 แสดง
2743 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/29 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 27 แสดง
2744 ID:2173
กิจกรรมบังคับ "การออมต้องรู้"
ref:2-3-2/2558-2173
0/47 2 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-05-2559 -791 แสดง
2745 ID:638
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-2/2555-638
0/235 3 13-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13-02-2556 -1983 แสดง
2746 ID:1150
กิจกรรมพิเศษ (นักศึกษาแก้กิจกรรม)
ref:2-5-2/2556-1150
3/3 3 25-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-03-2557 -1577 แสดง
2747 ID:127
อบรมความเป็นผู้ดี
ref:2-4-1/2552-127
0/103 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2850 แสดง
2748 ID:639
ลอยกระทง คณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-639
0/357 2 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 12-12-2555 -2046 แสดง
2749 ID:128
รับขวัญน้องใหม่ SCAAT 52
ref:2-4-1/2552-128
0/78 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2850 แสดง
2750 ID:640
ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3
ref:2-6-2/2555-640
0/1201 8 25-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2555 -2038 แสดง
2751 ID:129
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 52
ref:2-4-1/2552-129
0/60 12 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2552 -3215 แสดง
2752 ID:2434
แสงเทียนใต้ร่มพระบารมีรวมพลังสามัคคีถวายอาลัย
ref:2-7-2/2559-2434
0/750 6 20-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2560 -475 แสดง
2753 ID:131
Star Of FHSS 52
ref:2-6-1/2552-131
0/277 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2850 แสดง
2754 ID:644
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ(บังคับ)
ref:2-6-2/2555-644
0/1147 3 06-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06-02-2556 -1990 แสดง
2755 ID:1412
กิจกรรมแก้ปี 6 เตรียมงานทำบุญปีใหม่(บังคับ)
ref:2-2-2/2557-1412
0/6 3 06-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2756 ID:901
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 27 (คณะมนุษยฯ)
ref:2-6-1/2556-901
0/1146 10 16-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-10-2556 -1723 แสดง
2757 ID:2182
ปัจฉิมนิเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2558-2182
0/44 3 18-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-05-2559 -781 แสดง
2758 ID:903
กิจกรรม Big Cleaning Day 2556
ref:2-6-1/2556-903
0/1036 3 07-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-10-2556 -1723 แสดง
2759 ID:1415
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะครุศาสตร์ (รหัส 52-55)
ref:2-2-2/2557-1415
0/5 8 25-12-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2760 ID:904
กิจกรรมสาขาแพทย์แผนไทย น.ศ.ช่วยงาน
ref:2-8-1/2556-904
0/54 4 19-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-08-2556 -1795 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118