Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.162.123.74

วันที่ :19-07-2561 01:07:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:2297
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59
ref:7-1-1/2559-2297
0/2116 5 11-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-09-2559 -668 แสดง
2742 ID:2553
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ref:2-3-2/2559-2553
0/1 10 13-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2560 -475 แสดง
2743 ID:2809
ยาเสพติดและการป้องกันตนจากยาเสพติด
ref:4-4-1/2560-2809
0/54 3 08-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2560 -292 แสดง
2744 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/160 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -99 แสดง
2745 ID:250
ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร
ref:5-1-2/2553-250
0/243 3 27-10-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 03-03-2554 -2695 แสดง
2746 ID:506
โครงการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ref:4-5-1/2555-506
0/8 2 20-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -2172 แสดง
2747 ID:762
ชมรมรปศ.อาสา
ref:5-1-2/2556-762
0/190 5 16-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935617 แสดง
2748 ID:1018
เดินขบวนเปิดงานอาเซียน
ref:4-6-2/2556-1018
0/51 3 03-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-12-2556 -1681 แสดง
2749 ID:2042
บันทึกความดี ประจำเดือน เมษายน 2559 (บังคับคณะ)
ref:2-2-2/2558-2042
0/10 4 30-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง
2750 ID:2298
พิธีไหว้ครู 59
ref:7-1-1/2559-2298
0/2055 3 18-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-09-2559 -668 แสดง
2751 ID:2554
อบรมโภชนาการสำหรับนักกีฬาและการออกกำลังกาย
ref:9-2-2/2559-2554
40/35 3 22-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-03-2560 -483 แสดง
2752 ID:2810
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:4-3-1/2560-2810
0/119 4 26-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2560 -231 แสดง
2753 ID:3066
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) บังคับ
ref:7-2-2/2560-3066
0/116 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -99 แสดง
2754 ID:251
ชมรมรักษ์บ้านเกิด (เลือก)
ref:3-1-2/2553-251
0/11 3 25-10-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-02-2554 -2723 แสดง
2755 ID:507
สู่อาเซียน อย่างมั่นใจ(ได้)เพราะรักการอ่าน
ref:3-1-1/2555-507
300/290 2 15-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935617 แสดง
2756 ID:763
มุทิตาจิต ดร.พะนอม แก้วกำเนิด
ref:3-1-2/2555-763
511/511 4 02-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-03-2556 -1965 แสดง
2757 ID:1019
ขบวนพาเหรดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ref:3-1-2/2556-1019
0/91 3 28-10-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935617 แสดง
2758 ID:1275
ถวายเทียนพรรษา 2557 วัดกำแพงแลง
ref:8-5-1/2557-1275
0/153 2 09-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-07-2557 -1450 แสดง
2759 ID:1531
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 58 (56-57) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:8-5-2/2557-1531
30/28 2 22-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22-04-2558 -1184 แสดง
2760 ID:2043
ช่วยงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ref:4-2-2/2558-2043
0/1 2 06-03-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935617 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118