Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.91.38.173

วันที่ :18-12-2560 03:12:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:1518
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 5 เครดิต
ref:3-1-2/2557-1518
0/6 5 18-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-03-2558 -994 แสดง
2742 ID:239
อบรมอาชีพ การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ref:3-1-2/2553-239
250/189 3 27-04-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-05-2554 -2395 แสดง
2743 ID:495
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-495
0/2771 12 01-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2555 -1970 แสดง
2744 ID:751
ชมรมรักษ์บ้านเกิด
ref:5-1-2/2556-751
0/329 5 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2745 ID:496
บรรยายพิเศษตลาดนัดแรงงานกับสิ่งแวดล้อม
ref:3-1-1/2555-496
0/74 3 21-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-07-2555 -1975 แสดง
2746 ID:752
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ref:3-1-2/2556-752
0/5 3 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2747 ID:497
ถวายเทียนพรรษา55
ref:3-1-1/2555-497
200/154 3 02-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2555 -1936 แสดง
2748 ID:753
ชมรม PBRU CHEER
ref:5-1-2/2556-753
0/44 5 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2749 ID:755
ชมรมโลกสวยด้วยมือเรา
ref:5-1-2/2556-755
0/146 5 20-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2750 ID:756
ชมรมเส้น สี เส้น
ref:5-1-2/2556-756
0/135 5 13-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2751 ID:2804
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์1 รอบเช้า
ref:9-1-1/2560-2804
0/380 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -83 แสดง
2752 ID:757
งานArt of salt ถนนเกลือบ้านแหลมเพชรบุรี
ref:3-1-2/2556-757
0/19 3 15-03-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2753 ID:2805
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์2 รอบบ่าย
ref:9-1-1/2560-2805
700/407 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -83 แสดง
2754 ID:758
จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนเขาวัง
ref:3-1-2/2556-758
0/19 3 05-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2755 ID:1782
ถวายพระวันพ่อ
ref:7-1-1/2558-1782
0/733 3 05-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -714 แสดง
2756 ID:759
เข้าค่ายศิลปะ
ref:3-1-2/2556-759
0/23 3 07-11-2555 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2757 ID:760
ชมรม Dramatic Arts
ref:5-1-2/2556-760
0/53 5 13-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2758 ID:1528
ฟังธรรม(วัดข่อย)
ref:3-1-2/2557-1528
0/174 3 07-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2759 ID:249
ชมรมรักษ์บ้านเกิด
ref:5-1-2/2553-249
0/107 3 19-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 03-03-2554 -2482 แสดง
2760 ID:761
ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร
ref:5-1-2/2556-761
0/262 5 19-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118