Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.198.212.30

วันที่ :20-10-2561 02:10:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:86
บรรยายเปิดโลกการอ่าน
ref:3-1-1/2552-86
0/68 2 21-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
2742 ID:2646
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ บ5
ref:7-1-2/2559-2646
10/9 5 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-04-2560 -540 แสดง
2743 ID:2647
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ บ6
ref:7-1-2/2559-2647
3/3 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-04-2560 -540 แสดง
2744 ID:3159
ชมรมหอพัก 60
ref:7-1-2/2560-3159
69/68 3 10-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-05-2561 -163 แสดง
2745 ID:88
ไข้หวัด 2009 (รหัส52)
ref:3-1-2/2552-88
0/148 3 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
2746 ID:2648
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ ล3
ref:9-1-2/2559-2648
24/24 3 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -571 แสดง
2747 ID:601
รวมพลังปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 56
ref:3-1-1/2555-601
100/90 3 24-10-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2555 -2122 แสดง
2748 ID:2649
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ "ลีดเดอร์"
ref:9-1-2/2559-2649
7/7 5 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -571 แสดง
2749 ID:602
กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
ref:3-1-1/2555-602
200/135 3 00-00-0000 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
2750 ID:1882
14 กุมภา วันราชภัฏ
ref:7-1-2/2558-1882
0/944 3 14-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
2751 ID:2650
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ "กองเชียร์"
ref:9-1-2/2559-2650
5/5 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -571 แสดง
2752 ID:603
ตักบาตรวันออกพรรษา
ref:3-1-2/2555-603
0/297 3 31-10-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-10-2555 -2206 แสดง
2753 ID:2651
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์
ref:9-1-2/2559-2651
70/69 10 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -571 แสดง
2754 ID:604
สืบสานประเพณีลอยกระทง 55
ref:3-1-2/2555-604
550/541 3 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2555 -2121 แสดง
2755 ID:605
Star Of PBRU 2012
ref:1-1-2/2555-605
0/2881 3 14-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-11-2555 -2166 แสดง
2756 ID:94
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (วันพ่อ)
ref:3-1-2/2552-94
0/395 3 04-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2552 -3307 แสดง
2757 ID:2142
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร58
ref:7-1-2/2558-2142
0/56 3 02-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2559 -902 แสดง
2758 ID:95
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2552
ref:3-1-2/2552-95
0/222 3 12-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2942 แสดง
2759 ID:3167
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 60
ref:7-1-2/2560-3167
62/60 3 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2561 -157 แสดง
2760 ID:96
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32 อรพิมเกมส์
ref:3-1-2/2552-96
0/120 12 16-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2942 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118