Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 16 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:377
ชุมนุมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ref:4-6-1/2554-377
0/118 3 18-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-09-2554 -2553 แสดง
2782 ID:376
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-376
0/24 2 16-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2783 ID:375
อบรมประกันคุณภาพ (อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-375
0/17 2 20-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2784 ID:374
สืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นเมืองเพชร (อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-374
0/23 2 28-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2785 ID:373
สัมมนาวิชาการสาขาวิชา (อุต) 54 เลือก
ref:4-1-1/2554-373
0/24 3 21-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2554 -2554 แสดง
2786 ID:372
สานสัมพันธ์น้องชาวอุตสาหกรรม 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-372
0/153 3 28-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2787 ID:371
พี่สอนน้อง (อุต) เลือก
ref:4-5-1/2554-371
0/124 3 18-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2788 ID:370
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (อุต) เลือก
ref:4-5-1/2554-370
0/28 3 27-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2789 ID:369
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-369
0/18 3 29-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2790 ID:368
สื่อสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ(อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-368
0/24 3 16-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2791 ID:367
Freshy Of In-tech (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-367
0/120 3 19-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2792 ID:366
ดนตรีต้านภัยยาเสพติด
ref:2-5-1/2554-366
0/14 3 23-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2793 ID:365
สุขภาพดีนักศึกษาเทคโนฯอุต 54
ref:2-5-1/2554-365
0/8 2 23-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2794 ID:364
ดนตรีสร้างสรรค์คนวัยมันสุขภาพดี
ref:2-5-1/2554-364
0/116 2 20-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2795 ID:363
รณรงค์การแต่งกาย (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-363
0/137 2 08-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2796 ID:362
Freshy Of In-tech (อุต) 54 เลือก
ref:4-5-1/2554-362
0/16 2 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2797 ID:361
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่เทคโน (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-361
0/121 3 17-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2798 ID:360
สืบทอดประเพณีแห่เทียน
ref:2-5-1/2554-360
0/122 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2799 ID:359
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-359
0/3 3 27-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง
2800 ID:358
พัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาเทคโนฯ54
ref:2-5-1/2554-358
0/122 3 23-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2554 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118