Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 11 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 11:12:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:2804
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์1 รอบเช้า
ref:9-1-1/2560-2804
0/376 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -440 แสดง
2782 ID:3060
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:9-1-2/2560-3060
0/266 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -244 แสดง
2783 ID:2805
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์2 รอบบ่าย
ref:9-1-1/2560-2805
700/402 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -440 แสดง
2784 ID:3061
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ref:9-2-2/2560-3061
0/22 2 10-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935761 แสดง
2785 ID:1526
อบรมภาษาอังกฤษ ของมหาลัย
ref:9-8-2/2557-1526
0/4 3 21-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-04-2558 -1331 แสดง
2786 ID:2806
นักศึกษาต้นแบบ 2560
ref:9-8-1/2560-2806
0/164 2 02-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-09-2560 -463 แสดง
2787 ID:1783
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รหัส56-58
ref:9-2-1/2558-1783
70/40 8 24-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-12-2558 -1081 แสดง
2788 ID:2807
เลือกครูดีในดวงใจ2560
ref:9-2-1/2560-2807
0/394 2 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-09-2560 -436 แสดง
2789 ID:3063
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3063
0/15 6 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -227 แสดง
2790 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/161 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
2791 ID:1530
อบรมเทคนิคการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ (รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1530
20/15 5 22-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935761 แสดง
2792 ID:2554
อบรมโภชนาการสำหรับนักกีฬาและการออกกำลังกาย
ref:9-2-2/2559-2554
40/35 3 22-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-03-2560 -627 แสดง
2793 ID:2811
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2811
0/41 1 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -458 แสดง
2794 ID:3067
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) เลือก
ref:9-2-2/2560-3067
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
2795 ID:1020
กองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:9-1-2/2556-1020
0/59 12 19-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
2796 ID:1533
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล (56-57)
ref:9-5-2/2557-1533
0/4 3 29-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935761 แสดง
2797 ID:3069
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (เกษตร) เลือก
ref:9-3-2/2561-3069
0/167 2 11-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11-04-2561 -243 แสดง
2798 ID:3325
ลอยกระทง@PBRU
ref:9-1-1/2561-3325
0/225 3 22-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-11-2561 -17 แสดง
2799 ID:2046
ดอนขังใหญ ครุฯ (รหัส 57)
ref:9-2-1/2558-2046
0/50 8 28-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935761 แสดง
2800 ID:3326
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (3ธค61)
ref:9-1-1/2561-3326
1000/988 3 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-12-2561 1 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118