Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1767
กีฬาดอนขันใหญ่ ปี 58 (นักศึกษา 56-57 ภาคสนาม)
ref:4-4-1/2558-1767
0/21 3 26-10-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935436 แสดง
2782 ID:1000
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ (คณะครุศาสตร์ 7 ธ.ค. 56)
ref:4-2-2/2556-1000
300/161 3 07-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2556 -1503 แสดง
2783 ID:1768
กีฬาดอนขังใหญ่ ปี 58 (นักศึกษา 56-57 นักกีฬา)
ref:4-4-1/2558-1768
0/14 3 26-10-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935436 แสดง
2784 ID:745
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ref:4-8-2/2556-745
0/64 3 09-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2556 -1772 แสดง
2785 ID:746
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ สวนวชิรเบญจทัศ กทม
ref:4-8-2/2556-746
0/44 3 13-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-03-2556 -1773 แสดง
2786 ID:747
อบรม คนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ
ref:2-8-2/2555-747
0/41 6 17-06-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2556 -1772 แสดง
2787 ID:748
อบรม คนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ (เลือก)
ref:4-8-2/2555-748
0/13 6 17-06-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-03-2556 -1773 แสดง
2788 ID:1004
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) วันทีี่ 3 ธ.ค.56
ref:4-8-1/2556-1004
360/354 3 08-12-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-12-2556 -1501 แสดง
2789 ID:749
ทอดกฐินวัดอัมพวันปิยาราม
ref:2-8-2/2556-749
0/47 4 10-11-2555 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2556 -1772 แสดง
2790 ID:1261
ฟังบรรยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ คณะวิทย์ รหัส 52 - 55
ref:4-8-1/2557-1261
150/49 2 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2557 -1248 แสดง
2791 ID:750
ทอดกฐินวัดอัมพวันปิยาราม (เลือก)
ref:4-8-2/2556-750
0/6 4 10-11-2555 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-03-2556 -1773 แสดง
2792 ID:1262
ฟังบรรยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ คณะวิทย์ รหัส 56
ref:9-8-1/2557-1262
150/72 2 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2557 -1248 แสดง
2793 ID:1008
กิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์(คณะมนุษย์)
ref:4-6-2/2556-1008
300/279 3 04-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-12-2556 -1493 แสดง
2794 ID:2802
ยาเสพติดและการป้องกันตนจากยาเสพติด
ref:2-4-1/2560-2802
0/195 3 08-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2560 -111 แสดง
2795 ID:1011
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:4-4-2/2556-1011
150/125 3 03-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-12-2556 -1508 แสดง
2796 ID:1012
เดินขบวนพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 (เฉพาะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:4-4-2/2556-1012
30/27 3 03-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-12-2556 -1508 แสดง
2797 ID:1013
กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ (บังคับคณะมนุษยศาสตร์)
ref:2-6-2/2556-1013
100/86 5 12-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-12-2556 -1480 แสดง
2798 ID:1014
กิจกรรมลานวัฒนธรรม(บังคับคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
ref:2-6-2/2556-1014
100/96 3 12-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-12-2556 -1480 แสดง
2799 ID:1015
กิจกรรมลานว้ฒนธรรม(เลือกคณะมนุษยศาสตร์)
ref:4-6-2/2556-1015
200/196 2 12-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-12-2556 -1480 แสดง
2800 ID:1783
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รหัส56-58
ref:9-2-1/2558-1783
70/40 8 24-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-12-2558 -756 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118