Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:36

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:2776
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 59
ref:7-1-2/2559-2776
32/31 3 23-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-08-2560 -474 แสดง
2782 ID:3032
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2561
ref:8-8-1/2561-3032
0/333 2 28-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-03-2561 -257 แสดง
2783 ID:3288
อบรมการสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ref:2-7-1/2561-3288
0/240 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -40 แสดง
2784 ID:217
พาน้องท่องถิ่นวัฒนธรรมเมืองเพชร
ref:4-3-2/2553-217
0/61 3 15-10-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-02-2554 -2861 แสดง
2785 ID:473
บูมเชียร์
ref:3-1-1/2555-473
0/26 3 08-03-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-03-2555 -2448 แสดง
2786 ID:729
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ
ref:5-1-2/2556-729
0/151 5 08-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
2787 ID:1241
ลูกวิทย์เกมส์ ปี 57
ref:9-8-1/2557-1241
0/298 5 18-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-07-2557 -1607 แสดง
2788 ID:1753
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2558
ref:2-7-1/2558-1753
0/365 3 13-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-12-2558 -1076 แสดง
2789 ID:2009
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2558-2009
0/307 2 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-05-2559 -945 แสดง
2790 ID:2265
เกษตรสัมพันธ์น้องพี่
ref:4-3-1/2559-2265
0/136 4 00-00-0000 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2559 -741 แสดง
2791 ID:2521
กิจกรรม CAMPUS BIKE ปั้นไป ไม่เหงาเลย
ref:9-9-2/2559-2521
400/326 3 22-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 15-03-2560 -635 แสดง
2792 ID:2777
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (แพทย์แผนไทย)
ref:4-9-1/2560-2777
74/74 10 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 25-08-2560 -472 แสดง
2793 ID:3033
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2561(รหัส54-55)
ref:2-5-2/2560-3033
0/1 5 28-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-03-2561 -257 แสดง
2794 ID:3289
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
ref:2-7-1/2561-3289
0/234 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -40 แสดง
2795 ID:218
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เกษตร)
ref:4-1-2/2553-218
0/25 5 13-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 10-09-2553 -3013 แสดง
2796 ID:474
Goodbye Senior ฯ (พัฒนาชุมชน)
ref:4-6-2/2554-474
0/22 3 24-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-03-2555 -2468 แสดง
2797 ID:730
วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต (คณะวิทยาศาสตร์)
ref:4-8-2/2555-730
0/244 3 14-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-02-2556 -2112 แสดง
2798 ID:986
"สร้างอานาคตไทย 2020" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 พ.ย.
ref:4-5-2/2556-986
50/0 3 08-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-11-2556 -1858 แสดง
2799 ID:1242
กิจกรรมเข้าฟังประกวดนวัตกรรม รับรหัส 53 - 55 คณะวิทยาศาสตร์
ref:4-8-1/2557-1242
120/57 2 28-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-07-2557 -1596 แสดง
2800 ID:1498
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก 52-55ส่วนกลาง 3เครดิต)
ref:3-1-2/2557-1498
0/152 3 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2558 -1347 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118