Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:95
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2552
ref:3-1-2/2552-95
0/222 3 12-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2668 แสดง
2782 ID:96
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32 อรพิมเกมส์
ref:3-1-2/2552-96
0/120 12 16-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2668 แสดง
2783 ID:97
รักนี้..คุมได้
ref:3-1-2/2552-97
0/207 3 14-10-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2668 แสดง
2784 ID:1121
อบรมสอบบรรจุรับชาการ กพ. นศ.รหัส 52 - 53 - 54
ref:4-6-2/2552-1121
500/117 3 15-03-2557 2/2552 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-03-2557 -1405 แสดง
2785 ID:99
อบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปี2552
ref:3-1-2/2552-99
0/200 3 25-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2552 -3033 แสดง
2786 ID:100
ฉลองเทียนพรรษา ปี 2552
ref:3-1-1/2552-100
0/156 2 00-00-0000 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3034 แสดง
2787 ID:101
แห่เทียนพรรษา 52 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2552-101
0/87 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3034 แสดง
2788 ID:102
พิธีถวายราชสดุดี (วันแม่) 52
ref:3-1-1/2552-102
0/122 3 11-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3034 แสดง
2789 ID:103
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-103
0/46 3 24-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2669 แสดง
2790 ID:114
ชมรม UBIs Club 52
ref:5-1-1/2552-114
0/39 3 01-02-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2791 ID:116
สานสัมพันธ์น้องพี่ (วจก) 52
ref:2-7-1/2552-116
0/52 3 24-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935436 แสดง
2792 ID:117
สุขภาพดีนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-117
0/88 3 19-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2669 แสดง
2793 ID:118
พัฒนาภาวะผู้นำ (อุต) 52
ref:2-5-1/2552-118
0/70 3 26-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2553 -2668 แสดง
2794 ID:119
ฟังธรรม
ref:2-5-1/2552-119
0/70 3 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-08-2553 -2714 แสดง
2795 ID:120
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52)
ref:2-5-1/2552-120
0/71 3 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2552 -3033 แสดง
2796 ID:121
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่อุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-121
0/62 3 21-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2669 แสดง
2797 ID:122
หุ่นพูดได้/หุ่นกระบอก
ref:3-1-2/2552-122
0/321 3 28-10-0000 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3034 แสดง
2798 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3033 แสดง
2799 ID:126
อบรมวิถีพุทธธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-126
50/6 5 07-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2669 แสดง
2800 ID:127
อบรมความเป็นผู้ดี
ref:2-4-1/2552-127
0/103 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2669 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118