Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1685
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(4ธ.ค.58)รหัส56-58
ref:9-1-1/2558-1685
400/340 2 04-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -899 แสดง
2782 ID:918
เปิดโลกชมรม
ref:7-1-1/2556-918
0/2353 2 20-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1755 แสดง
2783 ID:1686
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(6ธ.ค.58)รหัส53-55
ref:3-1-1/2558-1686
100/89 3 06-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -899 แสดง
2784 ID:2198
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ58
ref:1-1-2/2558-2198
0/37 3 00-00-0000 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-06-2559 -749 แสดง
2785 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -2714 แสดง
2786 ID:919
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา 56 เลือกส่วนกลาง
ref:9-1-1/2556-919
0/2306 2 13-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1755 แสดง
2787 ID:1687
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(6ธ.ค.58)รหัส56-58
ref:9-1-1/2558-1687
400/373 2 06-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -899 แสดง
2788 ID:2199
งานตักบาตร เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-2199
50/0 3 09-06-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-06-2559 -743 แสดง
2789 ID:408
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55 (เลือก)
ref:3-1-2/2554-408
0/1217 2 11-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935589 แสดง
2790 ID:920
อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา (เลือก รหัส 56)
ref:9-1-1/2556-920
0/2316 2 21-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1755 แสดง
2791 ID:1176
ชมรมกระบี่ กระบอง(56)
ref:7-1-2/2556-1176
0/7 3 09-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-04-2557 -1534 แสดง
2792 ID:2200
งานตักบาตร เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (รหัส52-55)
ref:3-1-2/2558-2200
50/0 3 09-06-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-06-2559 -743 แสดง
2793 ID:2968
ราชภัฏสดุดี(61)
ref:9-1-2/2560-2968
1000/930 3 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2561 -127 แสดง
2794 ID:409
ชมรมอาสาพยาบาล 54
ref:5-1-2/2554-409
0/77 3 14-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2555 -2334 แสดง
2795 ID:921
คุณธรรมในการดำเนินชีวิต (เลือก รหัส 56)
ref:9-1-1/2556-921
0/2238 2 24-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1755 แสดง
2796 ID:1177
ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร(56)
ref:7-1-2/2556-1177
0/101 3 09-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-04-2557 -1534 แสดง
2797 ID:1433
จิตอาสาพัฒนาอุทยาน ร.4
ref:3-1-2/2557-1433
0/170 3 03-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2558 -1130 แสดง
2798 ID:2201
งานตักบาตร เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (กยศ.กรอ.)
ref:10-1-2/2559-2201
50/2 3 09-06-2559 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กองพัฒนานักศึกษา 09-06-2559 -743 แสดง
2799 ID:922
ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ ทำงานเป็น (เลือก 56)
ref:9-1-1/2556-922
0/1597 2 17-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1755 แสดง
2800 ID:1178
ชมรมรักษ์ไทย(56)
ref:7-1-2/2556-1178
0/45 3 09-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-04-2557 -1534 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118