Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:01

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
281 ID:1672
พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามแนวไตรสิกขา(รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1672
0/53 4 23-05-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935591 แสดง
282 ID:1670
ครูมีงานทำ (รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1670
0/76 8 20-07-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935591 แสดง
283 ID:1668
Star of PBRU 2015 รหัส 56-58
ref:9-1-1/2558-1668
1100/1044 2 27-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-11-2558 -955 แสดง
284 ID:1663
ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายไร้สายเบื้องต้นให้กับนักเรียน
ref:9-5-1/2558-1663
13/12 3 07-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -995 แสดง
285 ID:1662
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือบริษัทด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ref:9-5-1/2558-1662
21/19 1 25-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -995 แสดง
286 ID:1661
การเสริมความรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
ref:9-5-1/2558-1661
13/12 3 00-00-0000 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -995 แสดง
287 ID:1660
กิจกรรมแข่งขันแทงหยวกในงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ฯ 58
ref:9-5-1/2558-1660
0/5 3 29-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -997 แสดง
288 ID:1659
อบรมการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแก่ชุมชนอำเภอเขาย้อย
ref:9-5-1/2558-1659
0/8 3 17-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -997 แสดง
289 ID:1658
กิจกรรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความต้องการของชุมชน 58
ref:9-5-1/2558-1658
0/8 3 11-06-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -997 แสดง
290 ID:1648
บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ref:9-5-1/2558-1648
0/7 3 15-06-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-09-2558 -999 แสดง
291 ID:1638
นักศึกษาช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2 เครดิต
ref:9-8-1/2558-1638
0/23 2 18-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2558 -1040 แสดง
292 ID:1637
การแข่งขันกีฬา Industrial not Creat '58
ref:9-5-1/2558-1637
0/137 3 22-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-08-2558 -1027 แสดง
293 ID:1628
สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์ 58
ref:9-8-1/2558-1628
0/171 3 11-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-08-2558 -1047 แสดง
294 ID:1626
ประกวด ดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2558
ref:9-8-1/2558-1626
0/174 3 29-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29-07-2558 -1060 แสดง
295 ID:1625
เปิดงานสัปดาห์วิทย์ 58
ref:9-8-1/2558-1625
0/166 2 18-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2558 -1040 แสดง
296 ID:1624
ลูกวิทย์เกมส์ ปี 58
ref:9-8-1/2558-1624
0/171 5 24-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-07-2558 -1065 แสดง
297 ID:1622
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันอาหาร กทม
ref:9-8-1/2558-1622
0/1 5 20-05-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-05-2558 -1128 แสดง
298 ID:1615
ถวายพระพรวันแม่ 2558 (รหัส 56-58)
ref:9-1-1/2558-1615
0/334 2 11-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2558 -1030 แสดง
299 ID:1614
ช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2558 เลือก 56
ref:9-8-1/2558-1614
0/39 4 18-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2558 -1040 แสดง
300 ID:1609
ถวายเทียนพรรษา 2558 (รหัส 56-58)
ref:9-1-1/2558-1609
0/87 2 29-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2558 -1030 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 281 to 281 of 281

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118