Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :18-03-2561 08:03:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
281 ID:1364
บรรยายเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (รหัส56-57)
ref:9-2-1/2557-1364
20/20 3 03-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 03-12-2557 -1201 แสดง
282 ID:1360
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์ รหัส 56 -57 (5ธ.ค.57)
ref:9-1-1/2557-1360
1000/365 2 05-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2557 -1176 แสดง
283 ID:1358
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์ รหัส 56 -57 (4ธ.ค.57)
ref:9-1-1/2557-1358
600/577 2 04-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2557 -1176 แสดง
284 ID:1356
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์ รหัส 56 -57 (3ธ.ค.57)
ref:9-1-1/2557-1356
750/714 2 03-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2558 -811 แสดง
285 ID:1333
กิจกรรมจิตอาสา วัดอัมพวันปิยาราม ชีววิทยา รหัส 56 - 57
ref:9-8-1/2557-1333
0/54 3 27-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-09-2557 -1268 แสดง
286 ID:1332
การประกวด Star Of PBRU 2014 สำหรับรหัส 56-57
ref:9-1-1/2557-1332
1600/1466 2 16-10-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-10-2557 -1245 แสดง
287 ID:1330
ครุศาสตร์อาสาพัฒนาร่วมบุญ 1/57 (รหัส56-57)
ref:9-2-1/2557-1330
30/21 2 27-09-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 29-09-2557 -1266 แสดง
288 ID:1327
ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รหัส 56-57)
ref:9-2-1/2557-1327
0/50 2 15-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
289 ID:1314
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและจงรักภักดีต่อชาติ ฯ 56-57
ref:9-1-1/2557-1314
250/207 2 24-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-09-2557 -1271 แสดง
290 ID:1282
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 2 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1282
3000/2407 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1299 แสดง
291 ID:1281
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 1 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1281
3000/2424 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1299 แสดง
292 ID:1279
เลือกครูดีในดวงใจ คณะครุศาสตร์ (รหัส 56)
ref:9-2-1/2557-1279
0/127 2 20-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-08-2557 -1306 แสดง
293 ID:1262
ฟังบรรยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ คณะวิทย์ รหัส 56
ref:9-8-1/2557-1262
150/72 2 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2557 -1306 แสดง
294 ID:1260
สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์ 57
ref:9-8-1/2557-1260
0/296 3 27-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-07-2557 -1326 แสดง
295 ID:1259
เข้าฟังการนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง คณะวิทย์ รหัส 56
ref:9-8-1/2557-1259
0/68 2 06-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-08-2557 -1320 แสดง
296 ID:1256
ปัญญาชนรุ่นใหม่ ต้ายภัยทุจริต รหัส 56 - 57
ref:9-1-1/2557-1256
1050/979 2 03-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-09-2557 -1292 แสดง
297 ID:1241
ลูกวิทย์เกมส์ ปี 57
ref:9-8-1/2557-1241
0/298 5 18-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-07-2557 -1340 แสดง
298 ID:1239
ประกวด ดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2557
ref:9-8-1/2557-1239
0/300 3 10-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-07-2557 -1339 แสดง
299 ID:1238
ถวายเทียนพรรษา รหัส 56-57
ref:9-2-1/2557-1238
0/65 2 09-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
300 ID:1235
พิธีถวายพระพรวันแม่ รหัส 56 -57
ref:9-1-1/2557-1235
250/203 2 08-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-09-2557 -1276 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 281 to 288 of 288

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118