Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:57

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
281 ID:2022
นักกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38 (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2559-2022
0/94 10 15-02-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-03-2560 -567 แสดง
282 ID:2020
การเขียนหนังสือราชการฯ รุ่น 1 (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-2020
300/80 5 30-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2559 -878 แสดง
283 ID:2008
อบรมวิถีประชาธิปไตย (56-58)
ref:9-1-2/2558-2008
500/252 2 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2559 -877 แสดง
284 ID:1969
กิจกรรมโต้วาที 29มีค59(รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-1969
300/163 2 29-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-03-2559 -912 แสดง
285 ID:1957
ค่ายพุธธรรม รุ่น 2 เลือก
ref:9-8-2/2559-1957
0/108 6 12-03-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12-03-2559 -929 แสดง
286 ID:1954
ฟังบรรยายธุรกิจพารวยฯ (เฉพาะคณะครุศาสตร์ 56-58)
ref:9-2-2/2558-1954
20/19 2 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 17-03-2559 -924 แสดง
287 ID:1951
ฟังการโต้วาที 30มีค59 (56-58)
ref:9-1-2/2558-1951
500/421 2 30-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2559 -910 แสดง
288 ID:1949
ฟังการโต้วาที 23มีค59 (56-58)
ref:9-1-2/2558-1949
150/134 2 23-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-03-2559 -917 แสดง
289 ID:1947
ฟังการโต้วาที 16มีค59 (56-58)
ref:9-1-2/2558-1947
300/266 2 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 17-03-2559 -924 แสดง
290 ID:1924
กองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-1924
0/59 10 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-02-2559 -946 แสดง
291 ID:1923
ขบวนพาเหรด พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-1923
54/28 5 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-02-2559 -946 แสดง
292 ID:1915
การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้ว สาขาชีววิทยา
ref:9-8-2/2559-1915
0/21 3 20-01-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-01-2559 -980 แสดง
293 ID:1901
อบรมการใช้อุปกรณ์ เคมี
ref:9-8-2/2559-1901
0/17 3 20-01-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-01-2559 -980 แสดง
294 ID:1899
ฟังบรรยาย วัยรุ่น กับการทำธุรกิจ (รหัส 5ุ6-58 เฉพาะคณะครุศาสตร์)
ref:9-2-2/2558-1899
20/5 3 24-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-02-2559 -944 แสดง
295 ID:1892
อบรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาปฐมวัย 2/2557
ref:9-2-2/2557-1892
0/60 8 27-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935686 แสดง
296 ID:1884
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันฯ
ref:9-9-2/2558-1884
1000/906 3 24-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-03-2559 -911 แสดง
297 ID:1841
โฟล์คซองต้านภายเสพติด (รหัส 56-58)
ref:9-1-2/2558-1841
1000/969 2 14-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935686 แสดง
298 ID:1822
ดนตรีสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด (รหัส56-58)
ref:9-5-2/2558-1822
250/246 2 20-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-01-2559 -980 แสดง
299 ID:1783
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รหัส56-58
ref:9-2-1/2558-1783
70/40 8 24-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-12-2558 -1006 แสดง
300 ID:1774
ช่วยงานกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ 2558
ref:9-8-1/2558-1774
0/6 3 03-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-12-2558 -1025 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 281 to 288 of 288

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118