Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:42

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:2946
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(รหัส56)
ref:8-5-1/2560-2946
0/4 5 26-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12-01-2561 -7 แสดง
2802 ID:2947
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)15-31มค61
ref:10-10-2/2560-2947
100/98 36 15-01-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 17 แสดง
2803 ID:2948
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)1-28กพ61
ref:10-10-2/2560-2948
100/100 36 01-02-2561 2/2560 เต็ม กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 45 แสดง
2804 ID:2949
อาสาช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2560-2949
0/0 36 03-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-01-2561 12 แสดง
2805 ID:2950
อาสาช่วยกิจกรรม Science Camp
ref:10-10-1/2560-2950
16/0 5 23-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -4 แสดง
2806 ID:2951
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2951
70/0 14 05-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -4 แสดง
2807 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
ref:10-10-1/2560-2952
19/0 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -4 แสดง
2808 ID:2953
ประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ref:4-6-1/2561-2953
2000/1006 3 16-08-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-01-2561 -3 แสดง
2809 ID:2954
ดอนขังใหญ่เกทส์ครั้งที่31 คณะวิทยาการจัดการ
ref:8-7-2/2560-2954
0/312 10 06-11-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 346 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118