Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 33 user
Guest Online : 21 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :25-09-2561 03:09:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:890
star of pbru ปี 56
ref:2-3-1/2556-890
170/150 3 07-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-08-2556 -1873 แสดง
2802 ID:2426
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 กองเชียร์ 2)
ref:2-4-1/2559-2426
0/8 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -642 แสดง
2803 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/17 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -57 แสดง
2804 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3282 แสดง
2805 ID:891
ศิลปวัฒนธรรม ถักเชือกวัวลาน แทงหยวกกล้วย และงานบายศรี
ref:2-3-1/2556-891
200/166 3 25-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28-08-2556 -1854 แสดง
2806 ID:2427
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 กองเชียร์ 1)
ref:2-4-1/2559-2427
0/1 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -642 แสดง
2807 ID:1148
รับฟังการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. รหัส 52 - 53
ref:2-6-2/2556-1148
100/76 3 23-03-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-03-2557 -1647 แสดง
2808 ID:1404
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนเข้าดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-1/2557-1404
0/5 3 03-12-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-12-2557 -1369 แสดง
2809 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/28 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 -41 แสดง
2810 ID:2173
กิจกรรมบังคับ "การออมต้องรู้"
ref:2-3-2/2558-2173
0/47 2 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-05-2559 -859 แสดง
2811 ID:638
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-2/2555-638
0/235 3 13-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13-02-2556 -2051 แสดง
2812 ID:1150
กิจกรรมพิเศษ (นักศึกษาแก้กิจกรรม)
ref:2-5-2/2556-1150
3/3 3 25-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-03-2557 -1645 แสดง
2813 ID:127
อบรมความเป็นผู้ดี
ref:2-4-1/2552-127
0/103 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2918 แสดง
2814 ID:639
ลอยกระทง คณะครุศาสตร์
ref:2-2-2/2555-639
0/357 2 28-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 12-12-2555 -2114 แสดง
2815 ID:128
รับขวัญน้องใหม่ SCAAT 52
ref:2-4-1/2552-128
0/78 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2918 แสดง
2816 ID:640
ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3
ref:2-6-2/2555-640
0/1201 8 25-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2555 -2106 แสดง
2817 ID:129
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 52
ref:2-4-1/2552-129
0/60 12 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2552 -3283 แสดง
2818 ID:2434
แสงเทียนใต้ร่มพระบารมีรวมพลังสามัคคีถวายอาลัย
ref:2-7-2/2559-2434
0/751 6 20-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2560 -543 แสดง
2819 ID:131
Star Of FHSS 52
ref:2-6-1/2552-131
0/277 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2918 แสดง
2820 ID:644
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ(บังคับ)
ref:2-6-2/2555-644
0/1147 3 06-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06-02-2556 -2058 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118