Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:05

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:980
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 พ.ย. 56
ref:4-7-2/2556-980
150/25 3 08-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935436 แสดง
2802 ID:978
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พ.ย. 56
ref:2-2-2/2556-978
0/74 4 09-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2556 -1531 แสดง
2803 ID:977
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 พ.ย. 56
ref:4-2-2/2556-977
0/101 4 08-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2556 -1531 แสดง
2804 ID:979
"สร้างอนาคตไทย 2020" คณะครุศาสตร์ วันที่ 10 พ.ย. 56
ref:2-2-2/2556-979
0/48 4 10-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-11-2556 -1531 แสดง
2805 ID:1746
'ถาปัตย์สืบสานลอยกระทง
ref:9-5-1/2558-1746
0/15 1 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-2558 -784 แสดง
2806 ID:837
.กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:2-7-2/2556-837
0/24 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935436 แสดง
2807 ID:824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)
ref:4-8-2/2556-824
0/8 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -1756 แสดง
2808 ID:1377
ร่วมใจอนุรักษ์การแสดงโขน (รหัส 56-57)
ref:4-6-2/2557-1377
900/848 3 24-12-2557 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24-12-2557 -1122 แสดง
2809 ID:745
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ref:4-8-2/2556-745
0/64 3 09-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2556 -1772 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118