Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:511
สานสัมพันธ์ พี่น้องชาวครุศาสตร์
ref:2-2-1/2555-511
0/253 3 13-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935436 แสดง
2802 ID:1023
ทำบุญตักบาตร ปี 2557 คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2556-1023
0/297 3 08-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 17-01-2557 -1463 แสดง
2803 ID:1279
เลือกครูดีในดวงใจ คณะครุศาสตร์ (รหัส 56)
ref:9-2-1/2557-1279
0/127 2 20-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-08-2557 -1248 แสดง
2804 ID:1791
พัฒนาผู้นำและภาวะผู้นำ
ref:8-5-1/2558-1791
0/110 2 23-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -756 แสดง
2805 ID:2047
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2559
ref:8-5-2/2558-2047
0/261 2 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-04-2559 -631 แสดง
2806 ID:2303
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร พยบ. 59 เลือก
ref:9-9-2/2558-2303
0/156 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -478 แสดง
2807 ID:2559
อบรมสิทธิหน้าที่ตามแนววิถีประชาธิปไตย (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2559
250/139 2 05-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 07-04-2560 -287 แสดง
2808 ID:2815
ช่วยงานคาราวานวิทยาศาสตร์
ref:9-8-1/2560-2815
0/22 4 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-07-2560 -178 แสดง
2809 ID:692
วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต(เลือกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ref:4-6-2/2555-692
400/145 3 14-02-2556 2/2555 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-02-2556 -1795 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118