Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:233
ดาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:2-8-1/2553-233
0/251 3 25-11-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2677 แสดง
2802 ID:489
ทำบุญตักตาตร 1/2555
ref:4-7-1/2555-489
0/442 3 09-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 13-07-2555 -2172 แสดง
2803 ID:1001
ดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (14 ส.ค. 56)
ref:2-2-1/2556-1001
0/381 4 14-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 27-11-2556 -1669 แสดง
2804 ID:1257
เข้าฟังการนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง คณะวิทย์ รหัส 52 - 55
ref:4-8-1/2557-1257
100/28 2 06-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-08-2557 -1417 แสดง
2805 ID:1513
ดนตรีสร้างสรรค์ต้านภันยาเสพติด (รหัส52-55 เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตฯ)
ref:2-5-2/2557-1513
30/16 2 01-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03-04-2558 -1177 แสดง
2806 ID:1769
นั่งชมเกษตร
ref:4-7-1/2558-1769
50/50 3 29-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-12-2558 -906 แสดง
2807 ID:2025
การเขียนหนังสือราชการฯ รุ่น 2 (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-2025
300/78 5 01-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2559 -782 แสดง
2808 ID:2281
ช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2559 บังคับ 6 เครดิต
ref:8-8-1/2559-2281
0/17 6 18-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2559 -673 แสดง
2809 ID:2537
อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ref:9-1-2/2559-2537
0/2 10 13-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-03-2560 -472 แสดง
2810 ID:2793
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 60
ref:2-6-1/2560-2793
900/680 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935591 แสดง
2811 ID:3049
สร้างความพร้อมของนักศึกษาสายครูและด้านอาหาร
ref:10-10-2/2560-3049
0/41 4 31-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2561 -81 แสดง
2812 ID:234
อบรมทำน้ำยาล้างจาน
ref:4-8-2/2553-234
0/36 2 15-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2677 แสดง
2813 ID:490
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2555
ref:2-7-1/2555-490
0/407 3 09-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 13-07-2555 -2172 แสดง
2814 ID:1002
ดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (15 ส.ค. 56)
ref:2-2-1/2556-1002
0/369 4 15-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 27-11-2556 -1669 แสดง
2815 ID:1258
cleaning day (กิจกรรมซ่อมรหัส52)
ref:4-2-1/2557-1258
0/10 2 05-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935591 แสดง
2816 ID:1514
แก้กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม
ref:2-5-2/2557-1514
0/4 3 18-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18-03-2558 -1193 แสดง
2817 ID:1770
ลอยกระทงเกษตร
ref:4-3-1/2558-1770
0/141 3 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2558 -905 แสดง
2818 ID:2026
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเพรียง 2559 (เฉพาะพยาบาลศาสตร์)
ref:9-9-2/2558-2026
0/103 3 23-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-04-2559 -788 แสดง
2819 ID:2282
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ 2559 (รหัส 52-55)
ref:4-2-1/2559-2282
0/2 3 06-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935591 แสดง
2820 ID:2538
มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
ref:9-9-2/2559-2538
0/183 3 12-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 20-04-2560 -429 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118