Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:2748
กิจกรรมกวาดลานวัด
ref:10-10-2/2559-2748
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -231 แสดง
2802 ID:1981
จิตอาสานำเต้นแอร์โรบิค คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1981
0/0 28 18-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -689 แสดง
2803 ID:2237
อาสาสมัครช่วยกองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-2/2558-2237
16/8 4 01-08-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-08-2559 -596 แสดง
2804 ID:1983
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1983
0/4 29 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2805 ID:2239
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ref:10-10-2/2558-2239
20/10 6 28-07-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-07-2559 -599 แสดง
2806 ID:1984
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1984
0/1 35 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2807 ID:1986
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1986
0/1 18 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2808 ID:1987
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1987
0/2 19 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2809 ID:1988
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1988
0/1 24 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2810 ID:2244
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2558-2244
0/35 6 01-08-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-08-2559 -595 แสดง
2811 ID:1989
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1989
0/1 23 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2812 ID:1990
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1990
0/1 22 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2813 ID:1735
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 ธันวาคม 2558
ref:10-10-1/2558-1735
30/27 3 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -826 แสดง
2814 ID:1991
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1991
0/2 25 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -723 แสดง
2815 ID:1736
อาสาสมัครจัดขบวนรถจักรยาน
ref:10-10-1/2558-1736
30/25 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-12-2558 -825 แสดง
2816 ID:1992
อาสาสมัครร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ
ref:10-10-2/2558-1992
5/5 20 27-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -722 แสดง
2817 ID:1737
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1737
0/15 2 23-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -844 แสดง
2818 ID:1993
อาสาสมัครจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1993
4/4 9 07-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -722 แสดง
2819 ID:2249
จัดสถานที่ช่วยงานรับรายงานตัวบัณฑิต
ref:10-10-1/2559-2249
10/10 3 10-08-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-08-2559 -580 แสดง
2820 ID:1738
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1738
0/10 2 24-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -844 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118