Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:29

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:1020
กองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:9-1-2/2556-1020
0/59 12 19-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2802 ID:1788
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 58 (52-55)
ref:3-1-1/2558-1788
0/5 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-12-0000 -935070 แสดง
2803 ID:509
ดูหนัง"อสรพิษ"
ref:3-1-1/2555-509
400/376 3 11-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2804 ID:1021
หรีด+ขบวน+star พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:3-1-2/2556-1021
0/43 3 19-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2805 ID:2301
ชมรม PBRU English Club 2015
ref:5-1-2/2558-2301
4/4 3 09-11-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 01-02-2560 -353 แสดง
2806 ID:510
แห่เทียนพรรษา(จบ)
ref:3-1-1/2555-510
300/186 3 11-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2807 ID:1022
การแสดงศิลปวัฒนธรรม+สวัสดิการกองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:3-1-2/2556-1022
0/28 5 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2808 ID:255
ชมรมรักการอ่าน
ref:5-1-2/2553-255
0/30 3 24-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -2512 แสดง
2809 ID:2559
อบรมสิทธิหน้าที่ตามแนววิถีประชาธิปไตย (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2559
250/139 2 05-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 07-04-2560 -287 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118