Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
301 ID:1224
กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เลือก รหัส 56 - 57 ส่วนกลาง
ref:9-1-2/2557-1224
600/526 3 08-07-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-06-2557 -1358 แสดง
302 ID:1217
วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจจราจร(56)
ref:9-1-2/2556-1217
65/19 3 08-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2557 -1531 แสดง
303 ID:1186
แข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย มอดินแดงเกมส์(56)
ref:9-1-2/2556-1186
0/12 3 14-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-01-2557 -1517 แสดง
304 ID:1142
นักกีฬา พ.จ.น.ก 36(รหัส56)
ref:9-1-2/2556-1142
0/34 3 18-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
305 ID:1103
อบรมภาษาอังกฤษ วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ รหัส 56
ref:9-8-2/2557-1103
0/16 6 22-02-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-02-2557 -1491 แสดง
306 ID:1097
คิดสร้างสรรค์...แบ่งปันเรื่องราวอาเซี่ยนสัมพันธ์(56)
ref:9-1-2/2556-1097
0/48 3 03-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-02-2557 -1483 แสดง
307 ID:1088
เข้าฟังประกวดพูดทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21เฉพาะคณะวิทย์ รหัส 56
ref:9-8-2/2557-1088
60/46 3 05-03-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-03-2557 -1461 แสดง
308 ID:1080
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลคอรับชั่น รหัส 56
ref:9-1-2/2556-1080
400/340 3 26-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-03-2557 -1461 แสดง
309 ID:1071
รักได้ รักเป็น รักแบบรับผิดชอบ (รหัส 56) คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2556-1071
30/16 2 26-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-02-2557 -1482 แสดง
310 ID:1068
วันราชภัฏ57 ตักบาตร(เลือก56)
ref:9-1-2/2557-1068
0/237 2 14-02-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -1480 แสดง
311 ID:1067
วันราชภัฏ57 ถวายราชสดุดี(เลือก56)
ref:9-1-2/2556-1067
0/238 2 14-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -1480 แสดง
312 ID:1057
กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์คนวัยมันส์สุขภาพดี (เฉพาะรหัส 56)
ref:9-5-2/2556-1057
0/199 3 05-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05-03-2557 -1475 แสดง
313 ID:1037
อบรมวิถีประชาธิปไตย
ref:9-1-2/2556-1037
200/163 2 05-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-02-2557 -1503 แสดง
314 ID:1020
กองเชียร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36
ref:9-1-2/2556-1020
0/59 12 19-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
315 ID:941
อบรมพัฒนาศักภาพพื้นฐานนักศึกษา (เลือก) 3
ref:9-1-1/2556-941
0/51 2 00-00-0000 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง
316 ID:940
อบรมพัฒนาศักภาพพื้นฐานนักศึกษา (เลือก) 2
ref:9-1-1/2556-940
0/156 4 03-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง
317 ID:939
อบรมพัฒนาศักภาพพื้นฐานนักศึกษา (เลือก)
ref:9-1-1/2556-939
0/2109 5 03-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง
318 ID:938
อบรมพื้นฐานทางภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ (เลือก) 3
ref:9-1-1/2556-938
0/64 3 01-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง
319 ID:937
อบรมพื้นฐานทางภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ (เลือก) 2
ref:9-1-1/2556-937
0/281 6 01-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง
320 ID:936
อบรมพื้นฐานทางภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ (เลือก)
ref:9-1-1/2556-936
0/2021 10 01-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1600 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 301 to 307 of 307

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118