Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
301 ID:936
อบรมพื้นฐานทางภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ (เลือก)
ref:9-1-1/2556-936
0/2021 10 01-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1541 แสดง
302 ID:923
การประกวด Star Of PBRU. 2013 (เลือก 56)
ref:9-1-1/2556-923
0/2323 2 17-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -1421 แสดง
303 ID:922
ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ ทำงานเป็น (เลือก 56)
ref:9-1-1/2556-922
0/1597 2 17-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1602 แสดง
304 ID:921
คุณธรรมในการดำเนินชีวิต (เลือก รหัส 56)
ref:9-1-1/2556-921
0/2238 2 24-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1602 แสดง
305 ID:920
อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา (เลือก รหัส 56)
ref:9-1-1/2556-920
0/2316 2 21-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1602 แสดง
306 ID:919
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา 56 เลือกส่วนกลาง
ref:9-1-1/2556-919
0/2307 2 13-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1602 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 301 to 307 of 307

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118