Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :25-09-2561 02:09:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
301 ID:1746
'ถาปัตย์สืบสานลอยกระทง
ref:9-5-1/2558-1746
0/15 1 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-2558 -1033 แสดง
302 ID:1734
หมู่เชิญธงพิธีเปิดกีฬาดอนขังใหญ่ 2558
ref:9-1-1/2558-1734
0/19 4 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-11-2558 -1042 แสดง
303 ID:1710
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 58 (56-58)
ref:9-1-1/2558-1710
0/52 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-12-2558 -1016 แสดง
304 ID:1701
ดอนขังใหญ่ แบบ 2
ref:9-8-1/2558-1701
0/1 3 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-10-2558 -1065 แสดง
305 ID:1687
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(6ธ.ค.58)รหัส56-58
ref:9-1-1/2558-1687
400/373 2 06-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -995 แสดง
306 ID:1685
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(4ธ.ค.58)รหัส56-58
ref:9-1-1/2558-1685
400/340 2 04-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -995 แสดง
307 ID:1683
อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที5(3ธ.ค.58)รหัส56-58
ref:9-1-1/2558-1683
1000/986 2 03-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2559 -995 แสดง
308 ID:1681
นักกีฬา ดอนขัง แบบ 1
ref:9-8-1/2558-1681
0/11 6 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-10-2558 -1065 แสดง
309 ID:1680
ช่วยงานดอนขังใหญ่ เลือก
ref:9-8-1/2558-1680
0/17 5 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-10-2558 -1065 แสดง
310 ID:1675
เลือกครูดีในดวงใจ 2558 (รหัส56-58)
ref:9-2-1/2558-1675
0/263 2 19-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
311 ID:1673
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ 2558
ref:9-2-1/2558-1673
0/37 2 22-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
312 ID:1672
พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามแนวไตรสิกขา(รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1672
0/53 4 23-05-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
313 ID:1670
ครูมีงานทำ (รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1670
0/76 8 20-07-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935685 แสดง
314 ID:1668
Star of PBRU 2015 รหัส 56-58
ref:9-1-1/2558-1668
1100/1046 2 27-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-11-2558 -1049 แสดง
315 ID:1663
ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายไร้สายเบื้องต้นให้กับนักเรียน
ref:9-5-1/2558-1663
13/12 3 07-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -1089 แสดง
316 ID:1662
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือบริษัทด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ref:9-5-1/2558-1662
21/19 1 25-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -1089 แสดง
317 ID:1661
การเสริมความรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
ref:9-5-1/2558-1661
13/12 3 00-00-0000 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -1089 แสดง
318 ID:1660
กิจกรรมแข่งขันแทงหยวกในงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ฯ 58
ref:9-5-1/2558-1660
0/5 3 29-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -1091 แสดง
319 ID:1659
อบรมการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแก่ชุมชนอำเภอเขาย้อย
ref:9-5-1/2558-1659
0/8 3 17-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -1091 แสดง
320 ID:1658
กิจกรรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความต้องการของชุมชน 58
ref:9-5-1/2558-1658
0/8 3 11-06-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -1091 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 301 to 307 of 307

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118