Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 4 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.159.30.26

วันที่ :20-02-2561 06:02:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
321 ID:1745
ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลคอรัปชั่น
ref:10-10-1/2558-1745
32/31 16 14-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-11-2558 -816 แสดง
322 ID:1743
อาสาสมัครช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1743
0/23 3 28-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
323 ID:1742
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1742
0/15 2 27-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
324 ID:1741
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1741
25/24 2 26-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
325 ID:1740
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1740
10/9 2 25-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
326 ID:1739
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ref:10-10-1/2558-1739
19/19 16 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
327 ID:1738
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1738
0/10 2 24-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -817 แสดง
328 ID:1737
อาสาสมัครช่วยงานศพอดีตอธิการบดี
ref:10-10-1/2558-1737
0/15 2 23-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -817 แสดง
329 ID:1736
อาสาสมัครจัดขบวนรถจักรยาน
ref:10-10-1/2558-1736
30/25 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-12-2558 -798 แสดง
330 ID:1735
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 ธันวาคม 2558
ref:10-10-1/2558-1735
30/27 3 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -799 แสดง
331 ID:1719
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชมชน
ref:10-10-1/2558-1719
91/91 6 08-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-11-2558 -825 แสดง
332 ID:1718
อาสาสมัครช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1718
20/18 2 15-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-11-2558 -828 แสดง
333 ID:1717
อาสาสมัครช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1717
20/15 2 14-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-11-2558 -829 แสดง
334 ID:1711
บริจาคโลหิต (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1711
80/63 3 01-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-12-2558 -811 แสดง
335 ID:1709
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ (11 ธ.ค. 58) จิตอาสา กยศ./กรอ.
ref:10-10-1/2558-1709
0/85 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -799 แสดง
336 ID:1707
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย27/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1707
50/44 2 27-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -813 แสดง
337 ID:1706
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย25/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1706
50/42 2 25-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -817 แสดง
338 ID:1705
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย23/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1705
50/43 2 23-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-11-2558 -819 แสดง
339 ID:1704
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย20/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1704
50/45 2 20-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-11-2558 -820 แสดง
340 ID:1703
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย18/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1703
51/51 2 18-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2558 -824 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 321 to 340 of 340

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118