Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 11:12:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
341 ID:1856
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1856
10/8 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935761 แสดง
342 ID:1855
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1855
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935761 แสดง
343 ID:1854
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1854
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935761 แสดง
344 ID:1852
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1852
20/15 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -1009 แสดง
345 ID:1851
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ
ref:10-10-2/2558-1851
100/65 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -1012 แสดง
346 ID:1849
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1849
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
347 ID:1848
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1848
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
348 ID:1847
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1847
10/7 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
349 ID:1846
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1846
10/2 1 01-02-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
350 ID:1845
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1845
10/8 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
351 ID:1844
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1844
10/9 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -1039 แสดง
352 ID:1843
กรรมการตัดสินกีฬา
ref:10-10-1/2558-1843
1/1 36 05-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-10-2558 -1139 แสดง
353 ID:1842
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1842
15/10 36 27-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2559 -1043 แสดง
354 ID:1830
โครงการค่ายวาทการสานสัมพันธ์
ref:10-10-1/2558-1830
17/17 18 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
355 ID:1829
โครงการค่ายยุววาทศิลป์
ref:10-10-1/2558-1829
21/21 18 12-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
356 ID:1828
บำเพ็ญประโยชน์ จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1828
10/8 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
357 ID:1827
บำเพ็ญประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1827
10/7 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
358 ID:1826
บำเพ็ญประโยชน์คณะครุศาสตร์ จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1826
10/8 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
359 ID:1825
บำเพ็ญประโยชน์คณะมนุษย์ฯ(หลังเก่า) จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1825
10/9 1 19-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
360 ID:1824
โครงการปลูกพืชอาหารช้าง
ref:10-10-1/2558-1824
3/3 4 31-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-01-2559 -1057 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 341 to 342 of 342

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118