Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:1746
'ถาปัตย์สืบสานลอยกระทง
ref:9-5-1/2558-1746
0/15 1 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-2558 -781 แสดง
42 ID:1493
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:2-3-2/2557-1493
0/24 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1039 แสดง
43 ID:505
เด็กดีอุตสาหกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 55 (อุต)
ref:4-5-1/2555-505
0/130 1 29-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -1988 แสดง
44 ID:2811
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2811
0/41 1 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -130 แสดง
45 ID:1792
Star Industrial Technology 2015
ref:8-5-1/2558-1792
0/112 2 24-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -753 แสดง
46 ID:1025
วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เลือกส่นวกลาง
ref:3-1-2/2556-1025
1000/762 2 08-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2557 -1469 แสดง
47 ID:1281
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 1 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1281
3000/2424 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1238 แสดง
48 ID:1537
สิทธิหน้าที่การใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย(56-57)
ref:9-1-2/2557-1537
300/247 2 22-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-04-2558 -999 แสดง
49 ID:1793
บายศรีสู่ขวัญอุตสาหกรรม 2015
ref:8-5-1/2558-1793
0/126 2 20-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -753 แสดง
50 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/165 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2938 แสดง
51 ID:1282
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 2 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1282
3000/2407 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1238 แสดง
52 ID:2306
นักศึกษาช่วยงานสาขาอาหาร (2)
ref:9-8-1/2559-2306
0/6 2 03-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-10-2559 -471 แสดง
53 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/159 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -111 แสดง
54 ID:259
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2553-259
0/119 2 22-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-03-2554 -2505 แสดง
55 ID:1283
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 2557
ref:8-8-1/2557-1283
0/294 2 18-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2557 -1247 แสดง
56 ID:1795
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบฯ
ref:10-10-1/2558-1795
30/26 2 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-12-2558 -753 แสดง
57 ID:2819
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (26.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2819
200/190 2 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-09-2560 -110 แสดง
58 ID:4
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-4
0/153 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2938 แสดง
59 ID:1284
บำเพ็ญประโยชน์ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมแก้รหัส 52)
ref:4-2-1/2557-1284
0/8 2 14-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935433 แสดง
60 ID:2052
เยาวชนไทยโตไปไม่โกง (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-2052
400/247 2 11-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 12-05-2559 -615 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118