Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:22

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2515
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
ref:10-10-1/2559-2515
0/4 36 01-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-10-2559 -536 แสดง
42 ID:2525
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2559-2525
0/48 36 25-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-02-2560 -390 แสดง
43 ID:2526
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2526
0/36 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-03-2560 -387 แสดง
44 ID:2527
ช่วยงานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
ref:10-10-2/2559-2527
0/2 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2560 -386 แสดง
45 ID:2529
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ
ref:10-10-2/2559-2529
5/5 36 04-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -382 แสดง
46 ID:2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2559-2542
30/21 36 13-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2560 -358 แสดง
47 ID:2545
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ref:10-10-2/2559-2545
1/1 36 13-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2560 -375 แสดง
48 ID:2803
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)2
ref:10-10-1/2560-2803
0/5 36 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -195 แสดง
49 ID:2082
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2082
0/1 35 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
50 ID:2163
ช่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน (การเงิน)
ref:10-10-2/2558-2163
1/1 35 25-12-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -694 แสดง
51 ID:1984
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1984
0/1 35 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -728 แสดง
52 ID:1908
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1908
0/2 34 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -752 แสดง
53 ID:2080
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2080
3/3 33 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
54 ID:1904
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-1/2558-1904
0/14 33 03-02-2559 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -752 แสดง
55 ID:1912
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1912
0/3 32 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -752 แสดง
56 ID:2079
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2079
2/2 31 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
57 ID:2099
โครงการเตรียมความพร้อมดาราศาสตร์โอลิมปิคสู่ค่าย 3
ref:10-10-2/2558-2099
2/2 31 11-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
58 ID:2084
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2084
0/2 30 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
59 ID:2631
ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขศาสตร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2631
6/6 30 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2560 -333 แสดง
60 ID:1907
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1907
0/4 30 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -752 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118