Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 4 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 02:09:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2947
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)15-31มค61
ref:10-10-2/2560-2947
100/89 36 15-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -233 แสดง
42 ID:2948
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)1-28กพ61
ref:10-10-2/2560-2948
100/96 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -205 แสดง
43 ID:2949
อาสาช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2560-2949
0/1 36 03-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-01-2561 -238 แสดง
44 ID:2696
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ref:10-10-2/2559-2696
0/15 36 28-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -482 แสดง
45 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2952
19/19 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -254 แสดง
46 ID:2186
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี (ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2558-2186
100/5 36 23-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-06-2559 -846 แสดง
47 ID:2955
โครงการดูแลพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-2955
0/14 36 25-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2561 -245 แสดง
48 ID:2448
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ref:10-10-2/2559-2448
65/52 36 04-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-02-2560 -601 แสดง
49 ID:2961
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย (กยศ)
ref:10-10-2/2560-2961
50/45 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -205 แสดง
50 ID:1976
อาสาสมัครนักกีฬา พจนก ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์
ref:10-10-2/2558-1976
63/63 36 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -916 แสดง
51 ID:1979
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1979
50/39 36 28-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-04-2559 -892 แสดง
52 ID:3003
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-3003
0/963 36 04-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2561 -179 แสดง
53 ID:1980
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1980
50/25 36 18-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-04-2559 -881 แสดง
54 ID:1996
อาสาสมัครช่วยงานคณะครุศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1996
3/3 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -913 แสดง
55 ID:2515
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
ref:10-10-1/2559-2515
0/4 36 01-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-10-2559 -722 แสดง
56 ID:2525
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2559-2525
0/48 36 25-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-02-2560 -576 แสดง
57 ID:2526
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2526
0/36 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-03-2560 -573 แสดง
58 ID:2527
ช่วยงานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
ref:10-10-2/2559-2527
0/2 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2560 -572 แสดง
59 ID:3040
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 40 อรพินเกมส์
ref:10-10-2/2560-3040
0/34 36 19-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -149 แสดง
60 ID:2529
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ
ref:10-10-2/2559-2529
5/5 36 04-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -568 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118