Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2679
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3
ref:10-10-2/2559-2679
7/7 20 15-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -239 แสดง
42 ID:2678
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
ref:10-10-2/2559-2678
300/26 4 23-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-05-2560 -236 แสดง
43 ID:2664
ร่วมกิจกรรมกับ UBI
ref:10-10-2/2559-2664
50/35 4 04-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-05-2560 -253 แสดง
44 ID:2655
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:10-10-2/2559-2655
2/2 14 08-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -261 แสดง
45 ID:2654
อาสาสมัครช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
ref:10-10-2/2559-2654
2/1 7 23-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -261 แสดง
46 ID:2653
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2653
57/57 36 27-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -261 แสดง
47 ID:2632
ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
ref:10-10-2/2559-2632
17/17 17 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2560 -266 แสดง
48 ID:2631
ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขศาสตร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2631
6/6 30 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2560 -266 แสดง
49 ID:2620
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 ขบวนพาเหรด
ref:10-10-2/2559-2620
28/27 10 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -270 แสดง
50 ID:2619
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 ลีดเดอร์
ref:10-10-2/2559-2619
3/3 20 00-00-0000 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -270 แสดง
51 ID:2618
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 กองเชียร์
ref:10-10-2/2559-2618
25/25 36 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -270 แสดง
52 ID:2616
ร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงฯรัฐสภา
ref:10-10-2/2559-2616
150/120 8 29-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2560 -257 แสดง
53 ID:2613
ช่วยงานรับทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2559-2613
28/28 10 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2560 -272 แสดง
54 ID:2612
ร่วมกิจกรรมกับศาลแรงงานภาค 7
ref:10-10-2/2559-2612
200/147 4 03-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-05-2560 -256 แสดง
55 ID:2611
ช่วยงานงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2611
0/408 36 01-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-04-2560 -263 แสดง
56 ID:2576
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39 วันที่ 2
ref:10-10-2/2559-2576
17/17 15 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -284 แสดง
57 ID:2575
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2575
12/12 15 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -284 แสดง
58 ID:2574
กิจกรรมประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 5
ref:10-10-2/2559-2574
22/22 36 09-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2560 -286 แสดง
59 ID:2566
กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไย
ref:10-10-2/2559-2566
5/5 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-04-2560 -287 แสดง
60 ID:2555
ปลูกจิตสำนึกเทคนิคการออมเพื่ออนาคต รอบที่ 2
ref:10-10-2/2559-2555
500/405 4 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2560 -288 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118