Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:02

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2713
กิจกรรมต้อนรับอาจารย์ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2713
50/50 4 11-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
42 ID:2712
ย้ายห้องปฏิบัติการพยาบาล
ref:10-10-2/2559-2712
41/41 8 08-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
43 ID:2711
อาสาจัดบอร์ดในวันพยาบาลสากล
ref:10-10-2/2559-2711
10/10 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
44 ID:2710
ทำความสะอาดชายหาดเจ้าสำราญ
ref:10-10-2/2559-2710
41/41 4 15-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-06-2560 -290 แสดง
45 ID:2696
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ref:10-10-2/2559-2696
0/15 36 28-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
46 ID:2683
อาสาสมัครชวยโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถ
ref:10-10-2/2559-2683
1/1 36 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
47 ID:2682
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2682
1/1 20 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
48 ID:2681
ตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:10-10-2/2559-2681
3/3 36 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
49 ID:2680
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2680
3/3 20 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
50 ID:2679
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3
ref:10-10-2/2559-2679
7/7 20 15-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
51 ID:2678
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
ref:10-10-2/2559-2678
300/26 4 23-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-05-2560 -298 แสดง
52 ID:2664
ร่วมกิจกรรมกับ UBI
ref:10-10-2/2559-2664
50/34 4 04-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-05-2560 -315 แสดง
53 ID:2655
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:10-10-2/2559-2655
2/2 14 08-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -323 แสดง
54 ID:2654
อาสาสมัครช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
ref:10-10-2/2559-2654
2/1 7 23-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -323 แสดง
55 ID:2653
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2653
57/57 36 27-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -323 แสดง
56 ID:2632
ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
ref:10-10-2/2559-2632
17/17 17 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2560 -328 แสดง
57 ID:2631
ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขศาสตร์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2631
6/6 30 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2560 -328 แสดง
58 ID:2620
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 ขบวนพาเหรด
ref:10-10-2/2559-2620
28/27 10 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -332 แสดง
59 ID:2619
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 ลีดเดอร์
ref:10-10-2/2559-2619
3/3 20 00-00-0000 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -332 แสดง
60 ID:2618
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 กองเชียร์
ref:10-10-2/2559-2618
25/25 36 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -332 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118