Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 22 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 11:12:45

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:3132
ช่วยงานสาขาภาษาอังกฤษ
ref:10-10-2/2560-3132
2/2 20 02-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -223 แสดง
42 ID:3131
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 (2)
ref:10-10-2/2560-3131
4/4 36 07-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -223 แสดง
43 ID:3130
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3130
1/1 36 00-00-0000 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -223 แสดง
44 ID:3129
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3129
46/46 36 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
45 ID:3111
ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการฯเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4
ref:10-10-1/2560-3111
14/14 14 30-03-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
46 ID:3110
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสื่อศิลปะฯ ครั้งที่ 2 (ลงพื้นที่)
ref:10-10-2/2560-3110
5/5 27 19-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
47 ID:3109
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสื่อศิลปะฯ ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2560-3109
4/4 36 24-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
48 ID:3108
ตัวแทนนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
ref:10-10-2/2560-3108
11/11 36 01-05-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
49 ID:3107
ตัวแทนนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
ref:10-10-2/2560-3107
11/0 36 01-05-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
50 ID:3106
ร่วมโครงการบริการวิชาการโรงเรียนกองทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2560-3106
5/5 35 01-07-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
51 ID:3095
พิธีเปิดตลาดนัดแรงงาน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3095
100/81 4 25-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2561 -229 แสดง
52 ID:3094
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ref:10-10-2/2560-3094
2/2 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
53 ID:3093
อาสาสมัครร่วมขบวนพาเหรด พจนก ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์
ref:10-10-2/2560-3093
29/29 20 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
54 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
55 ID:3057
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม
ref:10-10-2/2560-3057
4/4 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2561 -249 แสดง
56 ID:3055
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3055
20/18 21 06-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-04-2561 -244 แสดง
57 ID:3049
สร้างความพร้อมของนักศึกษาสายครูและด้านอาหาร
ref:10-10-2/2560-3049
0/41 4 31-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2561 -251 แสดง
58 ID:3040
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 40 อรพินเกมส์
ref:10-10-2/2560-3040
0/34 36 19-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -224 แสดง
59 ID:3003
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-3003
0/963 36 04-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2561 -254 แสดง
60 ID:2984
จิตอาสาพัฒนาสังคม PBRU Big Cleaning Day (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2984
0/145 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -287 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118