Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:40

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:3049
สร้างความพร้อมของนักศึกษาสายครูและด้านอาหาร
ref:10-10-2/2560-3049
0/41 4 31-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2561 -79 แสดง
42 ID:3040
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 40 อรพินเกมส์
ref:10-10-2/2560-3040
0/34 36 19-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -52 แสดง
43 ID:3003
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-3003
0/963 36 04-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2561 -82 แสดง
44 ID:2984
จิตอาสาพัฒนาสังคม PBRU Big Cleaning Day (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2984
0/151 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -115 แสดง
45 ID:2983
บริจาคโลหิต (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2983
100/57 8 20-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -115 แสดง
46 ID:2972
ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2972
1/1 8 29-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -136 แสดง
47 ID:2971
จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ วัดไสกระดาน(กยศ)
ref:10-10-2/2560-2971
2/2 3 01-11-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -136 แสดง
48 ID:2970
บำเพ็ญประโยชน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ)
ref:10-10-2/2560-2970
2/2 6 30-11-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -136 แสดง
49 ID:2961
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย (กยศ)
ref:10-10-2/2560-2961
50/48 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -108 แสดง
50 ID:2960
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2960
12/12 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2561 -140 แสดง
51 ID:2955
โครงการดูแลพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-2955
0/14 36 25-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2561 -148 แสดง
52 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2952
19/19 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -157 แสดง
53 ID:2951
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2951
70/70 14 05-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -157 แสดง
54 ID:2950
อาสาช่วยกิจกรรม Science Camp
ref:10-10-1/2560-2950
16/16 5 23-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -157 แสดง
55 ID:2949
อาสาช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2560-2949
0/1 36 03-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-01-2561 -141 แสดง
56 ID:2948
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)1-28กพ61
ref:10-10-2/2560-2948
100/98 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -108 แสดง
57 ID:2947
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)15-31มค61
ref:10-10-2/2560-2947
100/90 36 15-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -136 แสดง
58 ID:2930
ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2930
50/26 4 28-12-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-01-2561 -161 แสดง
59 ID:2894
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2894
100/83 4 09-12-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-01-2561 -155 แสดง
60 ID:2893
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (กยศ.) 5 ธ.ค.60
ref:10-10-1/2560-2893
500/429 4 05-12-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-01-2561 -155 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118