Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 05:12:16

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2609
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 nurs
ref:9-9-2/2559-2609
0/125 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 18-04-2560 -604 แสดง
42 ID:2608
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 nurs
ref:7-9-2/2559-2608
0/177 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 18-04-2560 -604 แสดง
43 ID:2538
มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
ref:9-9-2/2559-2538
0/183 3 12-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 20-04-2560 -602 แสดง
44 ID:2521
กิจกรรม CAMPUS BIKE ปั้นไป ไม่เหงาเลย
ref:9-9-2/2559-2521
400/326 3 22-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 15-03-2560 -638 แสดง
45 ID:2476
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาล เลือก 2559
ref:8-9-1/2559-2476
0/80 8 19-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 27-02-2560 -655 แสดง
46 ID:2475
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาล เลือก 2559
ref:9-9-1/2560-2475
0/71 8 19-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 25-04-2561 -232 แสดง
47 ID:2474
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:9-9-2/2559-2474
170/150 3 01-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2560 -674 แสดง
48 ID:2473
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่วัดเพรียง ปี 2560
ref:9-9-2/2559-2473
90/70 3 25-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2560 -674 แสดง
49 ID:2358
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาธาฯ
ref:8-9-2/2558-2358
0/256 3 14-09-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
50 ID:2357
ปั้นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bile For Health)
ref:9-9-2/2558-2357
0/119 3 09-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
51 ID:2356
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตัดบาตทำบุญ สาธา
ref:8-9-2/2558-2356
0/181 2 06-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
52 ID:2355
กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ref:8-9-2/2558-2355
0/192 2 08-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
53 ID:2354
การแข่งขัน
ref:8-9-2/2558-2354
0/118 2 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
54 ID:2353
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ref:9-9-2/2558-2353
0/80 10 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
55 ID:2352
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการออกกำลังกายเชิงประยุค
ref:9-9-2/2558-2352
0/10 5 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
56 ID:2351
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาธา
ref:8-9-2/2558-2351
0/184 2 20-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -775 แสดง
57 ID:2303
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร พยบ. 59 เลือก
ref:9-9-2/2558-2303
0/156 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -806 แสดง
58 ID:2302
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:8-9-2/2558-2302
0/289 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -806 แสดง
59 ID:2256
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:9-9-1/2559-2256
0/11 2 17-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 17-08-2559 -849 แสดง
60 ID:2255
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2559
ref:8-9-1/2559-2255
0/10 2 17-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 17-08-2559 -849 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 54 of 54

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118