Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:2107
กิจกรรมมอบหมวกและเช็มชั้นปี 2559
ref:2-9-2/2558-2107
0/129 4 21-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -689 แสดง
42 ID:2027
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยเสือ 2559 (เฉพาะพยาบาลศาสตร์)
ref:9-9-2/2558-2027
0/67 3 24-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-04-2559 -692 แสดง
43 ID:2026
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเพรียง 2559 (เฉพาะพยาบาลศาสตร์)
ref:9-9-2/2558-2026
0/104 3 23-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-04-2559 -692 แสดง
44 ID:1999
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไท
ref:8-9-2/2558-1999
0/9 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-03-2559 -719 แสดง
45 ID:1995
Nursing Big Cleaning Day
ref:8-9-2/2558-1995
0/178 3 09-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -689 แสดง
46 ID:1884
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันฯ
ref:9-9-2/2558-1884
1000/905 3 24-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-03-2559 -720 แสดง
47 ID:1838
กิจกรรมสักการะ ร.4
ref:4-9-1/2558-1838
0/260 3 11-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2559 -770 แสดง
48 ID:1837
กิจกรรมเข้าพรรษา
ref:4-9-1/2558-1837
0/107 3 18-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2559 -770 แสดง
49 ID:1836
กิจกรรมดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:2-9-1/2558-1836
0/307 8 17-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2559 -770 แสดง
50 ID:1835
บำเพ็ญประโยชน์ ณ โป่งสลอด
ref:2-9-1/2558-1835
0/279 6 17-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2559 -770 แสดง
51 ID:1834
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2558
ref:2-9-1/2558-1834
0/232 8 15-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-02-2559 -770 แสดง
52 ID:1812
ปีใหม่สาขาการแพทยแผนไทย 59
ref:2-9-2/2558-1812
0/79 3 11-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-01-2559 -798 แสดง
53 ID:1811
ทําบุญตักบาตรและทำบุญสาขา วันปีใหม่ สาขาการแพทย์แผนไทย
ref:4-9-2/2558-1811
0/84 3 11-01-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-01-2559 -798 แสดง
54 ID:1715
อบรมบุคลิคภาพ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ref:2-9-1/2558-1715
0/270 6 27-06-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -859 แสดง
55 ID:1714
Star Outstanding Of Health Science
ref:4-9-1/2558-1714
0/324 3 23-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -859 แสดง
56 ID:1713
อบรมภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:2-9-1/2558-1713
0/239 6 23-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -859 แสดง
57 ID:1712
เดินวิ่งมินิมาราธาน
ref:4-9-1/2558-1712
0/79 3 18-03-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -859 แสดง
58 ID:1519
โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
ref:4-9-2/2557-1519
100/99 3 02-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -859 แสดง
59 ID:1335
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ref:4-9-1/2557-1335
500/489 3 22-10-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 12-11-2557 -1223 แสดง
60 ID:1231
ก้าวย่างสู่วิชาชีพพยาบาล
ref:8-9-1/2557-1231
65/44 5 07-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-07-2557 -1328 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 54 of 54

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118