Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 54.234.45.10

วันที่ :19-01-2561 08:01:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
601 ID:20
ชมรมดูนก
ref:5-1-2/2552-20
0/386 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2576 แสดง
602 ID:19
ชมรมศิลปะ
ref:5-1-2/2552-19
0/73 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2576 แสดง
603 ID:18
ชมรมอาสาพยาบาล
ref:5-1-2/2552-18
0/112 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2576 แสดง
604 ID:17
ชมรมอาสาพัฒนา
ref:5-1-2/2552-17
0/140 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2576 แสดง
605 ID:9
แรลลี่จักรยาน(เปิดงาน)
ref:3-1-2/2552-9
0/128 2 20-02-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2941 แสดง
606 ID:8
แรลลี่จักรยาน(เปิดงาน-ร่วมปั่นฯ)
ref:3-1-2/2552-8
0/213 4 20-02-2553 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-03-2553 -2881 แสดง
607 ID:7
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23
ref:2-1-2/2552-7
0/1325 8 11-03-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2576 แสดง
608 ID:6
สาธิตนาฏย
ref:3-1-2/2552-6
0/448 2 09-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2941 แสดง
609 ID:5
ลอยกระทง
ref:3-1-2/2552-5
0/246 3 15-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2941 แสดง
610 ID:4
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-4
0/153 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2941 แสดง
611 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/165 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -2941 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 601 to 603 of 603

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118