Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
601 ID:166
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 53 (รับทุกรหัส)
ref:3-1-1/2553-166
500/202 2 03-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2855 แสดง
602 ID:161
พิธีถวายพระพร (วันพ่อ) ส่วนกลาง
ref:3-1-2/2553-161
250/246 3 03-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2855 แสดง
603 ID:160
เปิดปากทัวร์
ref:3-1-2/2553-160
250/238 3 24-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2855 แสดง
604 ID:159
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2553
ref:3-1-2/2553-159
250/185 3 21-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2853 แสดง
605 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -2838 แสดง
606 ID:126
อบรมวิถีพุทธธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-126
50/6 5 07-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2946 แสดง
607 ID:122
หุ่นพูดได้/หุ่นกระบอก
ref:3-1-2/2552-122
0/321 3 28-10-0000 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3311 แสดง
608 ID:114
ชมรม UBIs Club 52
ref:5-1-1/2552-114
0/39 3 01-02-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
609 ID:110
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24 (53)
ref:2-1-1/2553-110
0/1212 8 04-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2553 -2914 แสดง
610 ID:103
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-103
0/46 3 24-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2946 แสดง
611 ID:102
พิธีถวายราชสดุดี (วันแม่) 52
ref:3-1-1/2552-102
0/122 3 11-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3311 แสดง
612 ID:101
แห่เทียนพรรษา 52 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2552-101
0/87 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3311 แสดง
613 ID:100
ฉลองเทียนพรรษา ปี 2552
ref:3-1-1/2552-100
0/156 2 00-00-0000 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3311 แสดง
614 ID:99
อบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปี2552
ref:3-1-2/2552-99
0/200 3 25-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2552 -3310 แสดง
615 ID:98
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553
ref:3-1-1/2553-98
0/12 10 20-04-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2945 แสดง
616 ID:97
รักนี้..คุมได้
ref:3-1-2/2552-97
0/207 3 14-10-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2945 แสดง
617 ID:96
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32 อรพิมเกมส์
ref:3-1-2/2552-96
0/120 12 16-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2945 แสดง
618 ID:95
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2552
ref:3-1-2/2552-95
0/222 3 12-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2945 แสดง
619 ID:94
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (วันพ่อ)
ref:3-1-2/2552-94
0/395 3 04-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2552 -3310 แสดง
620 ID:88
ไข้หวัด 2009 (รหัส52)
ref:3-1-2/2552-88
0/148 3 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 601 to 603 of 603

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118