Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 6 user
Guest Online : 17 user
IP Address: 54.162.227.37

วันที่ :20-06-2561 08:06:57

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
601 ID:96
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32 อรพิมเกมส์
ref:3-1-2/2552-96
0/120 12 16-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2820 แสดง
602 ID:95
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2552
ref:3-1-2/2552-95
0/222 3 12-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2553 -2820 แสดง
603 ID:94
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (วันพ่อ)
ref:3-1-2/2552-94
0/395 3 04-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2552 -3185 แสดง
604 ID:88
ไข้หวัด 2009 (รหัส52)
ref:3-1-2/2552-88
0/148 3 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
605 ID:86
บรรยายเปิดโลกการอ่าน
ref:3-1-1/2552-86
0/68 2 21-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
606 ID:85
ประกวด Star Of PBRU 2009
ref:1-1-2/2552-85
0/1123 2 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
607 ID:84
พิธีไหว้ครู/เปิดโลกชมรม 52
ref:1-1-1/2552-84
0/1956 5 22-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
608 ID:83
อบรมทักษะชีวิต/อบรมไอทีกับการเรียนรู้ 52
ref:1-1-1/2552-83
0/1294 6 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
609 ID:82
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552
ref:1-1-1/2552-82
0/1347 12 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935588 แสดง
610 ID:81
ปรัชเศรษฐกิจพอเพียงดับไฟใต้ (รหัส52)
ref:3-1-1/2553-81
50/13 2 24-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2553 -2850 แสดง
611 ID:80
ฉลองเทียนพรรษา
ref:3-1-1/2553-80
0/252 3 20-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-08-2553 -2852 แสดง
612 ID:79
อบรม Microsoft office (รหัส 52)
ref:3-1-2/2553-79
260/212 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2553 -2729 แสดง
613 ID:74
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24
ref:2-1-1/2553-74
2500/415 8 04-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 04-09-2553 -2846 แสดง
614 ID:73
อบรมดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี 53
ref:3-1-1/2553-73
500/432 3 19-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-09-2553 -2832 แสดง
615 ID:72
รักนี้ มีคุณค่า (อบรมยาเสพติด)
ref:3-1-1/2553-72
250/220 3 18-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-09-2553 -2832 แสดง
616 ID:70
พิธีถวายราชสดุดี (วันแม่แห่งชาติ)
ref:3-1-1/2553-70
500/478 3 11-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-09-2553 -2839 แสดง
617 ID:69
การประกวด Star of PBRU.
ref:1-1-1/2553-69
0/1837 3 28-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2553 -2851 แสดง
618 ID:67
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ref:1-1-1/2553-67
0/41 2 25-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2554 -2638 แสดง
619 ID:66
พิธีไหว้ครูนักศึกษา/เปิดโลกชมรม
ref:1-1-1/2553-66
0/1661 3 01-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-07-2553 -2882 แสดง
620 ID:65
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
ref:1-1-1/2553-65
0/1911 12 28-05-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-06-2553 -2912 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 601 to 610 of 610

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118