Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 09:12:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
601 ID:201
ผู้บริหารพบนักศึกษา 54
ref:3-1-2/2553-201
300/49 2 24-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
602 ID:200
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ref:3-1-2/2553-200
0/233 8 19-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
603 ID:186
ค่ายอาสาชินคอร์ป (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2553-186
0/10 5 09-04-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2872 แสดง
604 ID:179
อบรม "ประชาชนได้อะไรจากการมี กต.ตร"
ref:3-1-1/2554-179
50/50 3 14-01-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2872 แสดง
605 ID:178
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54 (เลือก)
ref:3-1-1/2554-178
0/487 2 11-01-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2554 -2871 แสดง
606 ID:177
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54
ref:1-1-2/2554-177
0/1612 2 12-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2872 แสดง
607 ID:176
อบรม "ธรรมะเพื่อจิตอาสา" (ส่วนกลาง) 54
ref:3-1-2/2553-176
500/472 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2554 -2811 แสดง
608 ID:173
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการพ.จ.น.ก. ครั้งที่ 33 (เลือก)
ref:3-1-2/2553-173
0/584 3 16-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-01-2553 -3235 แสดง
609 ID:172
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ref:1-1-2/2553-172
0/1355 12 16-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-01-2554 -2870 แสดง
610 ID:166
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 53 (รับทุกรหัส)
ref:3-1-1/2553-166
500/202 2 03-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2903 แสดง
611 ID:161
พิธีถวายพระพร (วันพ่อ) ส่วนกลาง
ref:3-1-2/2553-161
250/246 3 03-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2903 แสดง
612 ID:160
เปิดปากทัวร์
ref:3-1-2/2553-160
250/238 3 24-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-12-2553 -2903 แสดง
613 ID:159
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2553
ref:3-1-2/2553-159
250/185 3 21-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -2901 แสดง
614 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -2886 แสดง
615 ID:126
อบรมวิถีพุทธธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-126
50/6 5 07-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2994 แสดง
616 ID:122
หุ่นพูดได้/หุ่นกระบอก
ref:3-1-2/2552-122
0/321 3 28-10-0000 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3359 แสดง
617 ID:114
ชมรม UBIs Club 52
ref:5-1-1/2552-114
0/39 3 01-02-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
618 ID:110
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24 (53)
ref:2-1-1/2553-110
0/1212 8 04-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2553 -2962 แสดง
619 ID:103
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2552-103
0/46 3 24-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2553 -2994 แสดง
620 ID:102
พิธีถวายราชสดุดี (วันแม่) 52
ref:3-1-1/2552-102
0/122 3 11-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3359 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 601 to 610 of 610

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118