Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :18-03-2561 09:03:58

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
101 ID:1159
ชมรมกล้าดีเพชรบุรี(56)
ref:7-1-2/2556-1159
0/15 3 04-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-04-2557 -1444 แสดง
102 ID:1158
ชมรมอาสาพยาบาล(56)
ref:7-1-2/2556-1158
0/55 3 04-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-04-2557 -1444 แสดง
103 ID:1157
ชมรม UBI(56)
ref:7-1-2/2556-1157
0/85 3 04-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-04-2557 -1444 แสดง
104 ID:1075
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2557(บังคับ56)
ref:7-1-2/2556-1075
0/1995 2 18-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-02-2557 -1487 แสดง
105 ID:918
เปิดโลกชมรม
ref:7-1-1/2556-918
0/2353 2 20-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1660 แสดง
106 ID:917
พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2556
ref:7-1-1/2556-917
0/2380 3 20-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1660 แสดง
107 ID:915
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556
ref:7-1-1/2556-915
0/2397 8 25-05-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1660 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 101 to 106 of 106

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118