Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
161 ID:708
ขับขี่ปลอดภัยกับ Scoopy I all new
ref:4-3-2/2555-708
200/14 2 11-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1972 แสดง
162 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1972 แสดง
163 ID:682
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-3-2/2555-682
150/44 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-02-2556 -1979 แสดง
164 ID:646
ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ref:4-3-2/2555-646
0/44 3 20-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-01-2556 -2008 แสดง
165 ID:627
การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย (เกษตร)
ref:2-3-2/2555-627
300/222 3 04-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-12-2555 -2049 แสดง
166 ID:607
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (เกษตร)
ref:4-3-2/2555-607
200/167 3 04-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29-12-2555 -2032 แสดง
167 ID:548
อบรมคอมพิวเตอร์ 55 (เกษตร)
ref:2-3-1/2555-548
0/89 3 25-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935620 แสดง
168 ID:547
อบรมภาษาอังกฤษ (เกษตร)
ref:4-3-1/2555-547
0/83 3 21-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935620 แสดง
169 ID:546
ชุมนุมวิชาชีพ
ref:2-3-1/2555-546
0/44 15 13-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935620 แสดง
170 ID:545
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 (เกษตร)
ref:2-3-1/2555-545
0/231 8 01-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935620 แสดง
171 ID:528
ถวายเทียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 55
ref:4-3-1/2555-528
0/130 3 10-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935620 แสดง
172 ID:485
ชุมนุมวิชาชีพเกษตร
ref:2-3-1/2555-485
0/4 15 27-02-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2555 -2275 แสดง
173 ID:416
จิตอาสาพัฒนาวัด
ref:4-3-2/2554-416
0/110 3 16-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2383 แสดง
174 ID:415
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ref:4-3-2/2554-415
0/32 3 10-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2383 แสดง
175 ID:414
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (เกษตร)
ref:4-3-2/2554-414
0/60 3 02-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2383 แสดง
176 ID:413
จิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ref:4-3-2/2554-413
0/1 6 20-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2383 แสดง
177 ID:386
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะเกษตรฯ)
ref:4-3-1/2554-386
151/141 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-11-2554 -2446 แสดง
178 ID:321
จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม 54 (เกษตร)
ref:2-3-1/2554-321
0/61 6 15-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 03-07-2554 -2576 แสดง
179 ID:320
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชาวเกษตร 54
ref:4-3-1/2554-320
0/199 4 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 03-09-2554 -2514 แสดง
180 ID:285
ถวายเทียนพรรษาและพัฒนาวัด (เกษตร)
ref:2-3-1/2554-285
0/83 4 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-07-2554 -2566 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 161 to 172 of 172

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118