Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 11:12:22

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
181 ID:1287
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและศิลปะ
ref:4-4-1/2557-1287
0/4 6 02-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-07-2557 -1614 แสดง
182 ID:1286
ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ
ref:4-4-1/2557-1286
0/8 6 06-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-08-2557 -1570 แสดง
183 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -1568 แสดง
184 ID:1205
ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ref:4-4-2/2557-1205
0/27 2 02-05-2557 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-05-2557 -1682 แสดง
185 ID:1123
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ(ตัวแทนคณะเข้าร่วม)
ref:4-4-2/2556-1123
0/2 1 18-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-11-2556 -1844 แสดง
186 ID:1122
ปัจฉิมนิเทศ
ref:2-4-2/2556-1122
0/102 6 28-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-03-2557 -1736 แสดง
187 ID:1041
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ref:4-4-1/2556-1041
0/29 6 05-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-08-2556 -1948 แสดง
188 ID:1026
เลือกตั้งนายกสโม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
ref:4-4-2/2556-1026
0/115 3 25-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2556 -1809 แสดง
189 ID:1012
เดินขบวนพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 (เฉพาะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:4-4-2/2556-1012
30/27 3 03-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-12-2556 -1833 แสดง
190 ID:1011
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:4-4-2/2556-1011
150/125 3 03-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-12-2556 -1833 แสดง
191 ID:968
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
ref:2-4-1/2554-968
0/6 12 14-08-2554 1/2554 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-12-2554 -2548 แสดง
192 ID:964
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-4-1/2556-964
0/120 3 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935761 แสดง
193 ID:963
อบรมอัตลักษณ์คณะ (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
ref:2-4-1/2556-963
0/120 3 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935761 แสดง
194 ID:962
กีฬาดอนขังใหญ่
ref:2-4-1/2556-962
0/120 10 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-11-2556 -1865 แสดง
195 ID:961
อบรมอัตลักษณ์คณะ (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
ref:4-4-1/2556-961
0/122 3 02-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-11-2556 -1865 แสดง
196 ID:943
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง IT
ref:4-4-1/2556-943
0/2 10 19-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-11-2556 -1856 แสดง
197 ID:885
กีฬาดอนขังใหญ่
ref:4-4-1/2556-885
150/77 5 14-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935761 แสดง
198 ID:883
ถวายเทียนพรรษา
ref:4-4-1/2556-883
0/84 3 17-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935761 แสดง
199 ID:822
อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-822
0/10 6 19-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-03-2556 -2086 แสดง
200 ID:805
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ref:2-4-1/2555-805
0/65 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935761 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 181 to 195 of 195

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118