Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.80.96.153

วันที่ :25-09-2561 04:09:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
181 ID:968
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
ref:2-4-1/2554-968
0/6 12 14-08-2554 1/2554 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-12-2554 -2472 แสดง
182 ID:964
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-4-1/2556-964
0/120 3 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
183 ID:963
อบรมอัตลักษณ์คณะ (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
ref:2-4-1/2556-963
0/120 3 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
184 ID:962
กีฬาดอนขังใหญ่
ref:2-4-1/2556-962
0/120 10 10-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-11-2556 -1789 แสดง
185 ID:961
อบรมอัตลักษณ์คณะ (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
ref:4-4-1/2556-961
0/122 3 02-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-11-2556 -1789 แสดง
186 ID:943
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง IT
ref:4-4-1/2556-943
0/2 10 19-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-11-2556 -1780 แสดง
187 ID:885
กีฬาดอนขังใหญ่
ref:4-4-1/2556-885
150/77 5 14-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
188 ID:883
ถวายเทียนพรรษา
ref:4-4-1/2556-883
0/84 3 17-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
189 ID:822
อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-822
0/10 6 19-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-03-2556 -2010 แสดง
190 ID:805
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ref:2-4-1/2555-805
0/65 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
191 ID:804
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านไอที
ref:4-4-2/2555-804
0/27 6 05-09-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
192 ID:803
อบรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-803
0/14 6 01-12-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
193 ID:802
จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ใหม่
ref:4-4-2/2555-802
0/90 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
194 ID:801
ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-801
0/9 6 05-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
195 ID:797
นิทรรศการวิชาการ IT
ref:2-4-1/2555-797
0/72 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935685 แสดง
196 ID:791
งานแสดงวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 2
ref:2-4-1/2555-791
0/0 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-03-2556 -2017 แสดง
197 ID:741
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
ref:2-4-2/2555-741
0/96 6 22-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2036 แสดง
198 ID:712
ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซต์เบอร์ ครั้งที่14
ref:4-4-2/2555-712
130/100 8 01-11-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-02-2556 -2051 แสดง
199 ID:691
กีฬาสัมพนธ์ SCAAT League
ref:4-4-2/2555-691
100/59 3 13-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-02-2556 -2046 แสดง
200 ID:690
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-4-2/2555-690
150/19 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -2036 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 181 to 195 of 195

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118