Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 04:05:47

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5275
ทำบุญสาขาและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2566-5275
150/50 3 23-03-2567 2/2566 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2567 -20 แสดง
2 ID:5272
นักกีฬา นนทรีเกมส์ 2567
ref:9-1-2/2566-5272
0/81 10 26-01-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2567 -50 แสดง
3 ID:5222
สานสัมพันธ์น้องพี่ระดับสาขา ปีการศึกษา 2567
ref:9-5-2/2566-5222
0/307 5 00-00-0000 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937748 แสดง
4 ID:5205
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ ขบวน Staff)
ref:9-1-2/2566-5205
0/1 3 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
5 ID:5203
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ Staff)
ref:9-1-2/2566-5203
0/6 8 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
6 ID:5202
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ Staff)
ref:9-1-2/2566-5202
0/233 10 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
7 ID:5196
สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะวิศวะฯ ปีการศึกษา 2567
ref:8-5-2/2566-5196
0/102 3 24-01-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-02-2567 -94 แสดง
8 ID:5132
Mental health of PBRU เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ 2566
ref:9-1-1/2566-5132
100/100 3 22-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-11-2566 -179 แสดง
9 ID:5103
แดนซ์สะบัด วัด BMI 2023
ref:9-1-1/2566-5103
250/202 3 01-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-11-2566 -198 แสดง
10 ID:5069
โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี66
ref:4-9-1/2566-5069
80/61 3 12-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937748 แสดง
11 ID:5036
โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี66
ref:2-9-1/2566-5036
270/256 3 12-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937748 แสดง
12 ID:4969
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:8-2-1/2566-4969
0/112 4 08-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -262 แสดง
13 ID:4956
เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อการสร้างเครือข่าย
ref:4-6-1/2566-4956
200/151 3 09-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07-08-2566 -286 แสดง
14 ID:4950
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4950
0/58 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -301 แสดง
15 ID:4949
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566
ref:9-8-1/2566-4949
0/68 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -301 แสดง
16 ID:4942
กีฬาฮาเฮ ประสาเกษตร
ref:2-3-1/2566-4942
320/314 3 19-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19-08-2566 -274 แสดง
17 ID:4922
เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
ref:4-7-1/2566-4922
250/43 3 23-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -232 แสดง
18 ID:4901
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4901
270/258 3 11-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2566 -369 แสดง
19 ID:4884
ส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ref:8-5-2/2565-4884
0/106 5 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-03-2566 -415 แสดง
20 ID:4872
การแข่งขันกีฬาภายใน Futsal IT Sport cup 2023
ref:4-4-2/2565-4872
0/23 3 18-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -937748 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 490

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118