Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 01:03:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3016
การแข่งขัน "รพ.พระจอมเกล้า-เขาวัง-วังบ้านปืน" (บังคับสาธา)
ref:8-9-1/2560-3016
0/162 3 11-03-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 21-03-2561 -2 แสดง
2 ID:3012
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (นักกีฬา)
ref:9-1-2/2560-3012
0/0 10 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -9 แสดง
3 ID:3011
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)
ref:7-1-2/2560-3011
0/3 6 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -9 แสดง
4 ID:2992
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-2992
0/174 10 08-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 200 แสดง
5 ID:2991
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (เลือกคณะ)
ref:9-9-2/2559-2991
0/0 10 08-10-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 200 แสดง
6 ID:2976
กีฬาดอนขังใหญ่ (เชียร์/ดามเมเยอ)
ref:8-3-1/2560-2976
0/64 10 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2561 8 แสดง
7 ID:2975
กีฬาดอนขังใหญ่ (นักกีฬา)
ref:8-3-1/2560-2975
0/62 3 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2561 8 แสดง
8 ID:2974
กีฬาดอนขังใหญ่ (ขบวนพาเหรด)
ref:8-3-1/2560-2974
0/32 3 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2561 8 แสดง
9 ID:2973
กีฬาดอนขังใหญ่ (ภาคสนาม)
ref:8-3-1/2560-2973
0/53 10 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2561 8 แสดง
10 ID:2954
ดอนขังใหญ่เกทส์ครั้งที่31 คณะวิทยาการจัดการ
ref:8-7-2/2560-2954
0/312 10 06-11-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 283 แสดง
11 ID:2940
ดอนขังใหญ่ 2560 (4)
ref:8-8-2/2561-2940
0/13 4 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
12 ID:2939
ดอนขังใหญ่ 2560 (5)
ref:8-8-2/2561-2939
0/9 5 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
13 ID:2938
ดอนขังใหญ่ 2560 (6)
ref:8-8-2/2561-2938
0/7 6 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
14 ID:2937
ดอนขังใหญ่ 2560 (7)
ref:8-8-2/2561-2937
0/5 7 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
15 ID:2936
ดอนขังใหญ่ 2560 (8)
ref:8-8-2/2561-2936
0/8 8 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
16 ID:2935
ดอนขังใหญ่ 2560 (9)
ref:8-8-2/2561-2935
0/10 9 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
17 ID:2934
ดอนขังใหญ่ 2560
ref:8-8-2/2561-2934
0/128 10 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -135 แสดง
18 ID:2931
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2560-2931
0/296 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -72 แสดง
19 ID:2927
ดอนขังใหญ่ครั้งที่37(จัดเตรียมอาหารอาหาร-6-8พ.ย.60)
ref:8-5-1/2560-2927
0/2 3 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19-12-2560 -94 แสดง
20 ID:2926
ดอนขังใหญ่ครั้งที่37(นักกีฬาฟุตบอลชาย-6-8พ.ย.60)
ref:9-5-1/2560-2926
0/2 3 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19-12-2560 -94 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 281

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118