Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 4 user
Guest Online : 27 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:01

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5132
Mental health of PBRU เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ 2566
ref:9-1-1/2566-5132
100/100 3 22-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-11-2566 -16 แสดง
2 ID:5103
แดนซ์สะบัด วัด BMI 2023
ref:9-1-1/2566-5103
250/199 3 01-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-11-2566 -35 แสดง
3 ID:5069
โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี66
ref:4-9-1/2566-5069
60/52 3 12-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
4 ID:5036
โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี66
ref:2-9-1/2566-5036
270/264 3 12-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
5 ID:4969
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:8-2-1/2566-4969
0/112 4 08-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -99 แสดง
6 ID:4956
เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อการสร้างเครือข่าย
ref:4-6-1/2566-4956
200/147 3 09-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07-08-2566 -123 แสดง
7 ID:4950
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4950
0/56 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -138 แสดง
8 ID:4949
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566
ref:9-8-1/2566-4949
0/67 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -138 แสดง
9 ID:4942
กีฬาฮาเฮ ประสาเกษตร
ref:2-3-1/2566-4942
320/313 3 19-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19-08-2566 -111 แสดง
10 ID:4922
เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
ref:4-7-1/2566-4922
250/0 3 23-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
11 ID:4901
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4901
270/258 3 11-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2566 -206 แสดง
12 ID:4884
ส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ref:8-5-2/2565-4884
0/106 5 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-03-2566 -252 แสดง
13 ID:4872
การแข่งขันกีฬาภายใน Futsal IT Sport cup 2023
ref:4-4-2/2565-4872
0/19 3 18-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -937585 แสดง
14 ID:4871
การแข่งขันกีฬาภายใน Futsal IT Sport cup 2023
ref:2-4-2/2565-4871
0/58 3 18-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -937585 แสดง
15 ID:4868
ผู้ตัดสิน กิจกรรมแบดมินตัน Challenge 3x3
ref:8-2-2/2565-4868
0/12 4 05-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2566 -222 แสดง
16 ID:4864
แบดมินตัน Challenge ประเภทตีโต้ 3x3
ref:9-2-2/2565-4864
0/73 4 05-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2566 -222 แสดง
17 ID:4828
การปฐมพยาบาลและปฎิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ref:2-3-2/2565-4828
100/37 3 01-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2566 -222 แสดง
18 ID:4802
ชมรม To Be Number One 2564
ref:7-1-2/2564-4802
200/197 3 27-02-2566 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-03-2566 -280 แสดง
19 ID:4801
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ รางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค
ref:9-1-2/2565-4801
0/9 3 01-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 01-03-2566 -282 แสดง
20 ID:4800
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค
ref:9-1-2/2565-4800
0/189 5 01-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 01-03-2566 -282 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 483

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118