Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.81.117.119

วันที่ :24-04-2561 11:04:58

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3095
พิธีเปิดตลาดนัดแรงงาน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3095
100/98 4 25-04-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2561 1 แสดง
2 ID:3094
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ref:10-10-2/2560-3094
2/2 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
3 ID:3093
อาสาสมัครร่วมขบวนพาเหรด พจนก ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์
ref:10-10-2/2560-3093
29/0 20 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
4 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
5 ID:3057
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม
ref:10-10-2/2560-3057
4/4 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2561 -19 แสดง
6 ID:3055
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3055
20/18 21 06-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-04-2561 -14 แสดง
7 ID:3049
สร้างความพร้อมของนักศึกษาสายครูและด้านอาหาร
ref:10-10-2/2560-3049
0/41 4 31-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2561 -21 แสดง
8 ID:3040
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 40 อรพินเกมส์
ref:10-10-2/2560-3040
0/32 36 19-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
9 ID:3003
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-3003
0/80 36 04-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2561 -24 แสดง
10 ID:2984
จิตอาสาพัฒนาสังคม PBRU Big Cleaning Day (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2984
0/154 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -57 แสดง
11 ID:2983
บริจาคโลหิต (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2983
100/60 8 20-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -57 แสดง
12 ID:2972
ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2972
1/1 8 29-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -78 แสดง
13 ID:2971
จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ วัดไสกระดาน(กยศ)
ref:10-10-2/2560-2971
2/2 3 01-11-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -78 แสดง
14 ID:2970
บำเพ็ญประโยชน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ)
ref:10-10-2/2560-2970
2/2 6 30-11-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -78 แสดง
15 ID:2961
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย (กยศ)
ref:10-10-2/2560-2961
50/33 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -50 แสดง
16 ID:2960
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2960
12/12 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2561 -82 แสดง
17 ID:2955
โครงการดูแลพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-2955
0/14 36 25-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2561 -90 แสดง
18 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2952
19/0 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -99 แสดง
19 ID:2951
บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2560-2951
70/70 14 05-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -99 แสดง
20 ID:2950
อาสาช่วยกิจกรรม Science Camp
ref:10-10-1/2560-2950
16/0 5 23-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -99 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2950

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118