Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 02:03:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-57)
ref:9-1-2/2560-3004
500/47 0 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 13 แสดง
2 ID:3001
ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน
ref:4-6-2/2561-3001
250/214 2 14-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935499 แสดง
3 ID:3019
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เลือก
ref:9-8-2/2561-3019
0/5 3 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2561 -8 แสดง
4 ID:3009
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำตามพ่อสอน (ซ่อมสะพาน แหลมผักเบี้ย)
ref:4-6-2/2561-3009
150/2 3 13-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-04-2561 28 แสดง
5 ID:3010
บำเพ็ญประโยชน์ (ซ่อมสะพาน แหลมผักเบี้ย)
ref:2-6-2/2561-3010
20/0 2 13-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-04-2561 28 แสดง
6 ID:3016
การแข่งขัน "รพ.พระจอมเกล้า-เขาวัง-วังบ้านปืน" (บังคับสาธา)
ref:8-9-1/2560-3016
0/162 3 11-03-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 21-03-2561 -2 แสดง
7 ID:3005
ค่ายพุธธรรม 61
ref:8-8-2/2561-3005
0/89 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
8 ID:3006
ค่ายพุธธรรม 61 (เลือก)
ref:9-8-2/2561-3006
0/18 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
9 ID:3007
ค่ายพุธธรรม 61 (3)
ref:8-8-2/2561-3007
0/8 3 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
10 ID:2999
บูมบัณฑิต 2561
ref:9-8-2/2561-2999
0/92 2 05-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-03-2561 -18 แสดง
11 ID:3017
รับปริญญา (5 มี.ค. 61)
ref:8-4-2/2560-3017
0/22 3 05-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-03-2561 7 แสดง
12 ID:3002
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
ref:2-4-2/2560-3002
0/3 3 01-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-03-2561 -7 แสดง
13 ID:3018
เวียนเทียนวันมาฆบูชา (นักศึกษา 58-59)
ref:8-4-2/2560-3018
0/25 3 01-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-03-2561 7 แสดง
14 ID:2994
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2561
ref:2-7-2/2561-2994
0/709 3 28-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 8 แสดง
15 ID:2983
บริจาคโลหิต (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2983
100/67 8 20-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-02-2561 -25 แสดง
16 ID:3000
สืบสานน้ำตาลโตนดเพชรบุรี
ref:9-8-2/2561-3000
0/41 5 17-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-02-2561 -34 แสดง
17 ID:2995
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (1 วัน)
ref:9-3-2/2560-2995
0/63 3 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
18 ID:2996
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (2 วัน)
ref:9-3-2/2560-2996
0/87 6 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
19 ID:2997
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (1 วัน)
ref:8-3-2/2560-2997
0/42 3 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
20 ID:2998
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (2 วัน)
ref:8-3-2/2560-2998
0/19 6 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2874

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118