Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:55

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3199
ถวายเทียนหลวง ปี 2561
ref:9-1-1/2561-3199
100/100 3 26-07-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2561 5 แสดง
2 ID:3200
ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ref:9-1-1/2561-3200
400/284 2 25-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-07-2561 4 แสดง
3 ID:3201
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม(Augmented Reality)
ref:8-4-1/2561-3201
25/25 6 21-07-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-08-2561 30 แสดง
4 ID:3197
ฉลองเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ref:9-1-1/2561-3197
400/391 2 17-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -4 แสดง
5 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/29 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 24 แสดง
6 ID:3190
ร่วมบริจาคโลหิต (กยศ.61)
ref:10-10-1/2561-3190
30/20 8 10-07-2561 1/2561 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-07-2561 -11 แสดง
7 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/16 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 8 แสดง
8 ID:3195
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(เลือก)
ref:4-6-2/2561-3195
35/11 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 8 แสดง
9 ID:3198
เกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกได้ทำได้ขายเป็น
ref:9-3-2/2560-3198
0/50 3 29-06-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2561 9 แสดง
10 ID:3191
การส่งเสริมภาพลักษณ์และทักษะวาทวิทยา
ref:9-1-2/2560-3191
500/443 5 27-06-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 02-07-2561 -20 แสดง
11 ID:3187
แนะแนวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ref:8-4-2/2560-3187
0/1 3 11-06-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-06-2561 -41 แสดง
12 ID:3180
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ref:9-10-2/2560-3180
30/0 8 05-06-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 06-06-2561 -46 แสดง
13 ID:3193
อบรมเชิงปฏิบัติการการจำลองเสมือนจริงวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ref:9-5-2/2560-3193
0/22 6 02-06-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-06-2561 -26 แสดง
14 ID:3188
ติดตั้งและบริการเครื่องแม่ข่าย
ref:8-4-2/2560-3188
0/16 3 30-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2561 -37 แสดง
15 ID:3181
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี 61
ref:8-4-2/2560-3181
0/52 3 29-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-06-2561 -23 แสดง
16 ID:3170
ร่วมบริจาคโลหิต
ref:2-10-2/2560-3170
100/10 8 22-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กยศ./กรอ. 23-05-2561 -60 แสดง
17 ID:3178
มหัศจรรย์บ้านสามเรือนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ref:4-6-2/2561-3178
200/2 2 20-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-05-2561 -63 แสดง
18 ID:3179
ค่าย PBRU อาสาตามรอยพ่อ ทำดีด้วยหัวใจ
ref:9-1-2/2560-3179
8/7 10 19-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-05-2561 -60 แสดง
19 ID:3169
ชมรมขับขี่ปลอดภัย 60
ref:7-1-2/2560-3169
0/82 3 18-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2561 -65 แสดง
20 ID:3115
กีฬาสานสัมพันธ์เพาะเลี้ยง
ref:2-3-2/2560-3115
0/94 2 17-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -52 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3055

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118