Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.81.117.119

วันที่ :24-04-2561 11:04:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2013
ต้อนรับงานวัฒนธรรมจังหวัด (นักศึกษาท่องเที่ยวและโรงแรม)
ref:4-6-2/2558-2013
3/0 48 25-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -725 แสดง
2 ID:2057
จิตอาสาคณะกรรมการองค์การและสภาบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา2558
ref:10-10-2/2558-2057
4/4 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
3 ID:2060
จิตอาสาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ref:10-10-2/2558-2060
0/1 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
4 ID:2061
ช่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
ref:10-10-2/2558-2061
1/1 36 25-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
5 ID:2574
กิจกรรมประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 5
ref:10-10-2/2559-2574
22/22 36 09-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2560 -384 แสดง
6 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
7 ID:2083
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2083
0/5 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
8 ID:2092
โครงการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ref:10-10-2/2558-2092
5/5 36 16-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
9 ID:2096
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดูแลต้นไม้
ref:10-10-2/2558-2096
50/13 36 25-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-05-2559 -715 แสดง
10 ID:2097
โครงการ Art of salf ครั้งที่ 4 สาขาศิลปศึกษา
ref:10-10-2/2558-2097
42/41 36 01-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
11 ID:1842
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1842
15/10 36 27-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2559 -813 แสดง
12 ID:2098
จิตอาสาคณะกรรมการบริหารชมรม
ref:10-10-2/2558-2098
0/2 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
13 ID:1843
กรรมการตัดสินกีฬา
ref:10-10-1/2558-1843
1/1 36 05-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-10-2558 -909 แสดง
14 ID:2611
ช่วยงานงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2611
0/408 36 01-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-04-2560 -361 แสดง
15 ID:2101
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ref:10-10-2/2558-2101
3/3 36 02-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
16 ID:2873
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2873
50/26 36 01-11-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2560 -137 แสดง
17 ID:2106
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิติศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2106
2/2 36 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -730 แสดง
18 ID:2618
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 กองเชียร์
ref:10-10-2/2559-2618
25/25 36 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -368 แสดง
19 ID:1851
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ
ref:10-10-2/2558-1851
100/65 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -782 แสดง
20 ID:1852
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1852
20/15 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -779 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2950

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118