Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.172.30

วันที่ :17-12-2560 07:12:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2560
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2560-2560
0/643 3 05-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 14 แสดง
2 ID:2816
พัฒนาแกนนำเพิ่มสูง ลดอ้วน และทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2816
30/16 7 20-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-09-2560 -87 แสดง
3 ID:2561
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย บังคับ
ref:2-8-1/2560-2561
0/4 3 22-03-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-03-2560 -270 แสดง
4 ID:2817
ลูกวิทย์เกมส์ 60
ref:8-8-1/2560-2817
0/175 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-08-2560 -134 แสดง
5 ID:2562
จุดเทียนถวายอาลัย บังคับ 55
ref:2-8-1/2560-2562
0/3 4 20-03-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-03-2560 -268 แสดง
6 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/161 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -81 แสดง
7 ID:2819
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (26.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2819
200/190 2 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-09-2560 -80 แสดง
8 ID:2564
วาทศิลปืสู่การพัฒนาวิชาชีพ รหัส 56-59
ref:9-6-1/2560-2564
250/211 3 05-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-04-2560 -242 แสดง
9 ID:2820
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (27กย.60)
ref:9-1-1/2560-2820
300/194 2 27-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2560 -79 แสดง
10 ID:2565
วาทศิลปืสู่การพัฒนาวิชาชีพ (เฉพาะภาษาไทย รหัส 56 -59)
ref:9-6-1/2560-2565
400/256 3 05-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-04-2560 -242 แสดง
11 ID:2821
ปฐมนิเทศ 2560 วิทย์
ref:8-8-1/2560-2821
0/177 6 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-07-2560 -143 แสดง
12 ID:2822
สัปดาห์วิทย์ 2560
ref:8-8-1/2560-2822
0/7 1 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -121 แสดง
13 ID:2567
การให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา วิทย์
ref:8-8-2/2560-2567
0/106 3 01-04-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01-04-2560 -260 แสดง
14 ID:2823
สัปดาห์วิทย์ 2560 (2)
ref:8-8-1/2560-2823
0/59 2 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -121 แสดง
15 ID:2824
สัปดาห์วิทย์ 2560 (3)
ref:8-8-1/2560-2824
0/104 3 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -121 แสดง
16 ID:2825
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 (เดินขบวนพาเหรด)
ref:2-4-1/2560-2825
100/63 2 07-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -66 แสดง
17 ID:2826
เกษตรแฟร์เพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2560-2826
200/24 2 26-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 14 แสดง
18 ID:2827
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2827
0/16 5 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-09-2560 -83 แสดง
19 ID:2828
Young Love รักเป็น ปลอดภัย
ref:9-1-1/2560-2828
500/468 3 05-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 16-10-2560 -62 แสดง
20 ID:2829
ทำบุญตักบาตรตอนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2560-2829
0/135 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -47 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2776

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118