Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 11 user
Guest Online : 14 user
IP Address: 54.224.121.67

วันที่ :24-11-2560 09:11:13

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2377
ภาคสนาม ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่30 คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2377
0/64 10 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
22 ID:2376
สวัสดิการ ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่30 คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2376
0/32 10 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
23 ID:2375
เชียร์ ดอนขังใหญ่เกมส์คณะวิทยาการจัดการครั้งที่30 คณะวิทยากา
ref:2-7-1/2559-2375
0/104 10 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
24 ID:2374
ขบวนพาเหรด ดอนขังใหญ่เกมส์ครั้งที่30 คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2374
0/194 10 08-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
25 ID:2366
นักข่าวยุค Convergence กับจุดเน้นจริยธรรม
ref:4-7-1/2559-2366
0/75 2 09-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
26 ID:2350
พิธีเเสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเเละถวายความอาลัย
ref:4-7-1/2559-2350
0/32 3 20-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
27 ID:2342
สวดมนต์ตั้งจิตอธิฐานขอพรให้พ่อหลวง
ref:2-7-1/2559-2342
0/38 2 13-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
28 ID:2341
สวดมนต์ตั้งจิตอธิฐานขอพรให้พ่อหลวง
ref:2-7-1/2559-2341
0/4 2 13-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
29 ID:2340
นักศึกษาใหม่พบสาขาวิชา
ref:2-7-1/2559-2340
0/2 2 27-00-0000 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
30 ID:2339
นักศึกษาใหม่พบสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2339
0/1 2 26-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
31 ID:2338
สำนักงานส่งเสริมพบนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2338
0/1 2 00-00-0000 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2559 -482 แสดง
32 ID:2337
นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2337
0/1 2 25-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
33 ID:2336
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2336
0/372 3 29-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
34 ID:2335
ล้านปล่อยเเสง คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2559-2335
0/375 3 26-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
35 ID:2334
การประกวดการเเสดงเชิงสร้างสรรค์ Ms2016
ref:4-7-1/2559-2334
0/372 3 29-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
36 ID:2333
ทำบุญตักบาตรคณะวิทยาการจัดการ1/2559
ref:4-7-1/2559-2333
0/387 3 28-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
37 ID:2332
Ms big clening day 2016
ref:2-7-1/2559-2332
0/374 3 28-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
38 ID:2331
กีฬาสานไมตรีน้องพี่คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2331
0/372 3 28-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
39 ID:2330
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS 59
ref:2-7-1/2559-2330
0/368 2 28-07-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -329 แสดง
40 ID:2329
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59 คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2329
0/370 3 25-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 37 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 214

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118