Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3076
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (จัดการ) บังคับ
ref:7-7-2/2560-3076
0/387 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาการจัดการ 11-04-2561 -195 แสดง
22 ID:3047
จิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา "เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ"
ref:2-7-2/2561-3047
50/35 5 06-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
23 ID:3021
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นำความรู้สู่เยาวชน
ref:4-7-2/2561-3021
100/89 3 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
24 ID:3008
เปิดงานพระนครคีรี (เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3008
0/34 3 09-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 -206 แสดง
25 ID:2994
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2561
ref:2-7-2/2561-2994
0/701 3 28-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 -206 แสดง
26 ID:2982
จิตอาสาเพื่อสังคม(MS Big Cleaning Day 2018)คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2561-2982
100/84 3 14-02-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 -206 แสดง
27 ID:2978
เปิดงานพระนครคีรี (เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2561-2978
0/88 3 09-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 -206 แสดง
28 ID:2954
ดอนขังใหญ่เกทส์ครั้งที่31 คณะวิทยาการจัดการ
ref:8-7-2/2560-2954
0/315 10 06-11-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 69 แสดง
29 ID:2871
นักศึกษาใหม่พบสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ60
ref:2-7-1/2560-2871
0/332 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
30 ID:2870
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS'60
ref:2-7-1/2560-2870
0/331 3 27-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
31 ID:2869
อุ่นไอธรรมะ 60
ref:2-7-1/2560-2869
0/330 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
32 ID:2868
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ60
ref:2-7-1/2560-2868
0/330 3 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
33 ID:2866
PBRU จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2560-2866
350/302 3 01-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
34 ID:2826
เกษตรแฟร์เพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2560-2826
200/17 2 26-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -296 แสดง
35 ID:2780
ทำบุญตักบาตรคณะวิทยาการจัดการ2560(สามารถลงได้ทุกคณะ)
ref:4-7-1/2560-2780
0/1020 3 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 06-10-2560 -382 แสดง
36 ID:2779
การประกวดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ MS Freshy Boy & Girl 2017
ref:4-7-1/2560-2779
0/419 2 27-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 06-10-2560 -382 แสดง
37 ID:2741
ฉลองเทียนแและถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยเสือ
ref:4-7-1/2560-2741
50/37 3 04-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935713 แสดง
38 ID:2605
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 mit
ref:9-7-2/2560-2605
0/114 2 18-04-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาการจัดการ 18-04-2560 -553 แสดง
39 ID:2604
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 mit
ref:7-7-2/2559-2604
0/301 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาการจัดการ 18-04-2560 -553 แสดง
40 ID:2560
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2560-2560
0/634 3 05-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -296 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 214

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118