Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2833
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:2-3-1/2560-2833
0/133 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
22 ID:2825
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 (เดินขบวนพาเหรด)
ref:2-4-1/2560-2825
100/51 2 07-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -99 แสดง
23 ID:2817
ลูกวิทย์เกมส์ 60
ref:8-8-1/2560-2817
0/175 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-08-2560 -167 แสดง
24 ID:2772
ดื่มนมชมบอล
ref:9-1-1/2560-2772
0/851 2 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -115 แสดง
25 ID:2771
ดื่มนมชมบอล (รหัส53-55)
ref:3-1-1/2560-2771
100/21 3 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -147 แสดง
26 ID:2769
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้ง 16 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ref:2-9-1/2559-2769
0/62 2 13-03-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-08-2560 -157 แสดง
27 ID:2732
อบรมครุศาสตร์ไร้พุง
ref:9-2-2/2559-2732
0/0 8 19-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2560 -203 แสดง
28 ID:2675
ชมรมฟิตเนส 2559 (รหัส 56-59)
ref:7-1-2/2559-2675
0/188 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2560 -253 แสดง
29 ID:2674
ชมรมฟิตเนส 2559 (รหัส 52-55)
ref:5-1-2/2559-2674
0/5 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2560 -253 แสดง
30 ID:2670
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ref:4-9-2/2559-2670
0/85 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -233 แสดง
31 ID:2652
ร่วมพิธีเปิดแข่งขันเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลก
ref:9-2-2/2559-2652
30/1 4 29-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -264 แสดง
32 ID:2651
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์
ref:9-1-2/2559-2651
70/70 10 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -297 แสดง
33 ID:2650
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ "กองเชียร์"
ref:9-1-2/2559-2650
5/5 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -297 แสดง
34 ID:2649
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ "ลีดเดอร์"
ref:9-1-2/2559-2649
7/7 5 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -297 แสดง
35 ID:2648
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ ล3
ref:9-1-2/2559-2648
24/24 3 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2560 -297 แสดง
36 ID:2647
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ บ6
ref:7-1-2/2559-2647
2/2 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-04-2560 -266 แสดง
37 ID:2646
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์ บ5
ref:7-1-2/2559-2646
5/6 5 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-04-2560 -266 แสดง
38 ID:2614
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 เฟื่องฟ้าเกมส์
ref:3-1-2/2559-2614
0/2 10 01-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2560 -263 แสดง
39 ID:2592
กีฬาดอนขังใหญ่ ภาคสนาม
ref:2-3-1/2559-2592
0/63 10 18-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2560 -233 แสดง
40 ID:2591
กีฬาดอนขังใหญ่ เดินขบวน
ref:2-3-1/2559-2591
0/30 3 18-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2560 -233 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 271

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118