Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:19

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2916
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (นักกีฬา 2)
ref:8-4-1/2560-2916
0/40 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
22 ID:2914
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 1
ref:8-2-1/2560-2914
0/122 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -73 แสดง
23 ID:2907
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (คณะกรรมการ 1)
ref:8-4-1/2560-2907
0/25 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
24 ID:2906
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (พาเหรด 2)
ref:8-4-1/2560-2906
0/59 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
25 ID:2905
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (กองเชียร์ 2)
ref:8-4-1/2560-2905
0/132 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
26 ID:2904
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (กองเชียร์ 1)
ref:8-4-1/2560-2904
0/97 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
27 ID:2903
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (พาเหรด 1)
ref:8-4-1/2560-2903
0/44 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935500 แสดง
28 ID:2902
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (นักกีฬา 1)
ref:8-4-1/2560-2902
0/63 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -92 แสดง
29 ID:2901
ร่วมกิจกรรมวิ่งหาดเจ้าฯ
ref:9-2-1/2560-2901
0/13 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -83 แสดง
30 ID:2833
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:2-3-1/2560-2833
0/133 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -144 แสดง
31 ID:2825
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 (เดินขบวนพาเหรด)
ref:2-4-1/2560-2825
100/43 2 07-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -163 แสดง
32 ID:2817
ลูกวิทย์เกมส์ 60
ref:8-8-1/2560-2817
0/175 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-08-2560 -231 แสดง
33 ID:2772
ดื่มนมชมบอล
ref:9-1-1/2560-2772
0/850 2 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -179 แสดง
34 ID:2771
ดื่มนมชมบอล (รหัส53-55)
ref:3-1-1/2560-2771
100/20 3 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -211 แสดง
35 ID:2769
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้ง 16 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ref:2-9-1/2559-2769
0/62 2 13-03-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-08-2560 -221 แสดง
36 ID:2732
อบรมครุศาสตร์ไร้พุง
ref:9-2-2/2559-2732
0/0 8 19-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2560 -267 แสดง
37 ID:2675
ชมรมฟิตเนส 2559 (รหัส 56-59)
ref:7-1-2/2559-2675
0/188 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2560 -317 แสดง
38 ID:2674
ชมรมฟิตเนส 2559 (รหัส 52-55)
ref:5-1-2/2559-2674
0/5 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2560 -317 แสดง
39 ID:2670
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ref:4-9-2/2559-2670
0/85 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -297 แสดง
40 ID:2652
ร่วมพิธีเปิดแข่งขันเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลก
ref:9-2-2/2559-2652
30/1 4 29-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -328 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 271

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118